‘Peper- en snackpaprikagewas in fases ruimen’

01-11-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

De teelten van pepers en snackpaprika’s bij Westland Peppers in De Lier en ’s-Gravenzande zitten in hun eindfase.

Het einde van de teelt valt vanwege de vele verschillende soortjes en types op het bedrijf niet overal samen. Pieter Boekestijn: “De ene teelt is sneller dan de andere. We proberen de gewassen die al eerder versleten zijn er tussenuit te halen. Daarom doen we bij het slopen van het gewas alles al jarenlang zelf, zonder loonwerker. Dan kun je met je eigen mensen flexibel doorgaan, en waar nodig vakken met versleten gewas voorzichtig ruimen.”

Overgang naar Spaans seizoen

Wanneer de teelten definitief beëindigd worden, hangt mede af van wanneer de aanlevering op gang komt van de Spaanse telers waarmee wordt samengewerkt. “Je wilt de Nederlandse en Spaanse teelten zo mooi mogelijk op elkaar laten aansluiten om klanten jaarrond te kunnen beleveren. Als de start van het Spaanse seizoen meevalt, kun je het beëindigen van onze teelt hier wat versnellen. Als klanten nog acties zouden willen doen, dan wil je de teelt juist iets langer aanhouden om aan die vraag te voldoen. We proberen flexibel te blijven.”

Stabiel jaar

De kwaliteit is heel mooi dit jaar. “We hebben geen extreme zomer gehad en zijn met mooi weer de herfst ingegaan. Daardoor hebben zelfs de ‘zwakkere broeders’ onder de pepertypes, die normaal altijd al snel gevolgen tonen door hitte, het dit jaar ook goed gedaan.”

Intensiever schermen

In het staartje van de teelt zijn de scherminstellingen scherper gezet. “We zorgen er wel voor dat er activiteit in het gewas blijft zitten. Want als de planten in hun eigen vocht blijven staan, dan rijpt het niet meer af. Dus houden we het wat warmer.”

De gangbare temperatuurinstelling van 17 graden is losgelaten en is in sommige afdelingen verhoogd naar 19,5 tot 20 graden om de afrijping vlot genoeg te laten verlopen. “We luchten op 25 graden. Dus de luchtramen gaan niet veel meer open. Al moet je bij sommige soorten wel iets meer vocht afvoeren dan bij andere.”

Op kokos is veiliger extra in te teren

Een voordeel van de teelt op kokos is dat bij dit substraat wat verder ingeteerd kan worden dan bij steenwol, zonder dat problemen ontstaan bij de herverzadiging van de matten. Het laatste watermonster is een week geleden genomen, en zag er goed uit. “Dat blijft ons ijkpunt voor de bemesting in de laatste teeltfase. Als je nu nog allerlaatste monsters zou laten nemen, dan zijn die niet meer representatief, met zo weinig waterbeurten die je nu nog geeft.”

Correctie tegen rupsen

De plaagbeheersing is over het algemeen goed gegaan. Alleen de rupsen vroegen om een correctie. “De Trichogramma-kaartjes hebben goed gewerkt, maar in één afdeling ging het toch wat moeilijker. Daar hebben we nog een Bacillus-preparaat ingezet.”

De zwavelpotjes hebben meeldauw netjes onder de knie gehouden, al staat er altijd wel een gevoelige soort tussen die wat meer meeldauwvlekken vertoont.

Auteur: Peter Visser

Boekestijn
Pieter Boekestijn is teler van pepers en snackpaprika's bij Westland Peppers in De Lier en 's-Gravenzande


Beheer