Doorgaan naar artikel

PBL ziet lichtpuntjes CO2-besparing glastuinbouw

Foto: Peter Visser

Foto: Peter Visser

In 2020 is de CO2-uitstoot van de glastuinbouw 0,4 megaton lager dan de vorige raming van de Nationale Energieverkenning 2017. Dat blijkt uit de Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport is een update van de Nationale Energieverkenning 2017.

In 2018 had PBL alle capaciteit nodig om aan het klimaatakkoord te werken en is geen editie 2018 van de energieverkenning uitgekomen.

Netto-afname areaal glas

Binnen de glastuinbouw verwacht PBL in deze update tot en met 2020 een krimp in areaal bij snijbloemen en perkplanten en een groei in het areaal voor glasgroenten. Dat leidt opgeteld tot een areaalkrimp van 475 hectare.

Ook is in de glastuinbouw een paar nieuwe beleidsmaatregelen meegenomen die ruim 3,6 petajoule extra besparing opleveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de extra middelen voor de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Ook neemt de CO2-levering door Ocap aan de glastuinbouw toe onder het gesloten Energieakkoord. Verder rekenen de onderzoekers effecten in van het proefproject restwarmtebenutting in Zuid-Holland waarmee in 2020 circa 200 hectare glas aangesloten raakt op deze warmtebron.

Gebruik in kassen

Wel verwachten de onderzoekers een intensiever gebruik van de bestaande kassen. Het hernieuwbare energieverbruik uit geothermie valt in deze raming voor 2020 iets hoger uit. Dat leidt tot circa 0,2 petajoule minder gasverbruik. Daarentegen is iets minder biogasinzet (wat overeenkomt met een meergebruik van 0,3 petajoule aardgas). Er is iets meer biomassa- en warmtepompinzet (wat 0,7 petajoule gas uitspaart).

Van elektriciteit daalt het verbruik licht door de verwachte krimp van het areaal in 2020. Aan de andere kant stijgt het elektriciteitsgebruik licht door de toename in geothermie en de effecten van een iets grotere economische groei.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin