Doorgaan naar artikel

PBL: subsidiekansen kas dalen door fiscale plannen

Voor veel investeringsplannen om energie te besparen in de kas is lastiger subsidie aan te vragen als de overheid verlaagde energiebelasting afbouwt.

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een advies over plannen voor het Klimaatfonds. In dat fonds is onder meer een aanzienlijke uitbreiding van het budget voor de EG-regeling voorzien. Echter, voor de EG-subsidieregeling kunnen aanvullende eisen een drempel worden, vrezen de onderzoekers. Als in de regeling straks staat dat investeringen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar niet voor subsidie in aanmerking komt, vallen veel investeringen buiten het bereik van die regeling, stelt PBL. Immers, door afbouwen van verlaagde tarieven in de 1e en 2e schijf op de energiebelasting, stijgen de energiekosten en vallen potentiële besparingen geldelijk hoger uit. Dat brengt de terugverdientijd terug, tot vaak minder dan vijf jaar, vrezen de onderzoeker.

“Dit heeft dus invloed op het potentieel aan projecten dat voor subsidie in aanmerking komt. Daar staat tegenover dat projecten die nu nog zodanig onrendabel zijn dat ze niet worden ingediend voor subsidie, mogelijk wel interessant gaan worden.”

€ 500.000 is te weinig

Ook stellen de onderzoekers dat het maximumbedrag van € 500.000 voor subsidie in deze regeling remmend werkt voor het inbouwen van ledverlichting in kassen. Ook een remmend effect is te verwachten als het subsidiepercentage wordt terug gebracht van 25 naar 20%.

De aanvankelijke voorstellen voor het Klimaatfonds zouden leiden tot een meerjarenplan met een budget van € 334 miljoen voor de EG-regeling. Dat is een verviervoudiging van de huidige budgetten. Bij een eerste beoordeling van de voorstellen door de ministerie van EZK en Financiën wordt een bedrag van € 150 miljoen genoemd. PBL vraagt zich af of een verveelvoudiging van het budget ook betekent dat het effect van uitstootbesparing met die factor stijgt.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin