Doorgaan naar artikel

PBL blijft bij klimaatcijfers na klachten

Foto: ANP

Foto: ANP

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat niet mee in de klachten van Stichting Agrifacts (STAF) over de berichtgeving over de klimaatimpact van vlees en de in- en export van voedingsmiddelen van buiten Europa. Het planbureau noemt de aantijgingen van STAF onjuist.

Het planbureau blijft dus bij haar conclusie dat de klimaatwinst van de helft minder vlees, zuivel en eieren leidt tot een ‘forse klimaatwinst’. Een reductie van 2% tot 4%, vergeleken met een totaal aandeel van 9% in de Europese uitstoot, noemt het PBL stevig.

Onderzoek niet op mondiale schaal

Ook in de klacht van STAF dat het planbureau in haar berekeningen geen rekening houdt met de in- en export van voedingsmiddelen van buiten Europa, ziet het PBL geen reden om over te gaan tot aanpassing van haar bericht. Desgevraagd onderbouwt het planbureau dit door te zeggen dat het onderzoek zich specifiek richt op Europa en niet op de mondiale schaal.

Het planbureau is zich ervan bewust dat de kwestie van landbouw en klimaat erg complex ligt.

Een eerdere klacht van STAF over hetzelfde onderzoek heeft tot een nuancering in de berichtgeving van PBL geleid.

Kamervragen over klimaatcijfers PBL

CDA-kamerleden vragen het kabinet om opheldering over aanpassingen van het PBL in een artikel over de impact van vlees op het klimaatvraagstuk. CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft samen met zijn partijgenoot Agnes Mulder vragen gesteld aan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en LNV.

De parlementariërs Geurts en Mulder vragen om een reactie van het PBL. En wat de gevolgen zijn van de aanpassingen die het PBL eerder heeft gedaan voor het klimaatakkoord. Het planbureau neemt ook de doorrekening van het ontwerp van het klimaatakkoord voor zijn rekening.

Beheer
WP Admin