PAWW-premie: wat en waarom?

13-02-2019 | Laatste update op 11-10 | |
Jager
Maartje Jager adviseur cao en arbeidsrecht
Personeel dat langer uit de running is kan ook langer WW krijgen. - Foto: Bert Jansen
Personeel dat langer uit de running is kan ook langer WW krijgen. - Foto: Bert Jansen

PAWW staat voor Private Aanvulling WW en deelname is sinds 2019 verplicht voor in de hele tuinbouw. Werkgeverslijn land- en tuinbouw krijgt hier veel vragen over en legt uit hoe het zit.

Wellicht heeft u er al bericht over ontvangen: sinds 1 januari 2019 is het verplicht om deel te nemen aan de regeling PAWW. PAWW staat voor Private Aanvulling WW. Per 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW-uitkering geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Dit was toen 1 van de afspraken uit het sociaal akkoord, waarbij sociale partners in de diverse sectoren desgewenst afspraken konden maken over een private aanvulling op de WW. Door middel van een private uitkering, de PAWW, wordt de maximale periode WW weer verhoogd naar 38 maanden.

Geregeld in verzamel-cao

Sociale partners in de land- en tuinbouw hebben afgesproken om deze private aanvulling te regelen, op aandringen van de vakbonden. In de diverse cao-onderhandelingen is dit de afgelopen jaren een onderwerp van gesprek geweest. Uiteindelijk hebben de agrarische sectoren besloten om aan deze regeling mee te doen. Dit is vastgelegd in een zogenaamde verzamel-cao. De ingangsdatum van deze regeling is 1 januari 2019. Doordat de verzamel-cao’s PAWW algemeen verbindend worden verklaard is deelname aan de PAWW verplicht voor alle werknemers die vallen onder de cao’s Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij.

Personeel dat langer uit de running is kan ook langer WW krijgen. - Foto: Bert Jansen

Personeel dat langer uit de running is kan ook langer WW krijgen. – Foto: Bert Jansen

Werknemerspremie inhouden

De werknemer betaalt de PAWW-premie, maar de werkgever houdt deze premie in op het (gemaximeerde) brutoloon van werknemer en draagt dit af aan de Stichting PAWW. De hoogte van de PAWW-premie bedraagt 0,30% van het brutoloon van werknemer in 2019.

In geval van langere werkloosheid vraagt de werknemer een maand voor beëindiging van de wettelijke WW-uitkering de PAWW-uitkering aan. De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-premie. De uitkering wordt verzorgd door de Stichting PAWW. Voor de PAWW-uitkering gelden voor werknemer dezelfde regels als bij de WW-uitkering, zoals een sollicitatieplicht, regels bij het opnemen van vakantie etc.

Registreren en machtigen

Bent u werkgever onder 1 van de genoemde cao’s en heeft u nog geen actie ondernomen richting de Stichting PAWW? Zorg er dan voor dat u zich zo spoedig mogelijk eenmalig registreert op www.spaww.nl. U kunt er ook voor kiezen om uw administratiekantoor te machtigen om deze registratie namens u te verrichten.

Vervolgens doet u aangifte, waarbij u 3 gegevens doorgeeft aan de Stichting PAWW: de loonsom van alle werknemers, de totale geïnde premie en het aantal werknemers. Na het doen van de aangifte wordt er een factuur aangemaakt en kunt u de betaling verrichten.

Meer informatie

Uitvoering van de regeling ligt bij de Stichting PAWW. Werkgevers in de land- en tuinbouw hebben inmiddels een brief van SPAWW ontvangen met verdere informatie. Ook op de website van de Werkgeverslijn is informatie over de regeling te vinden. Hier kunt u bijvoorbeeld een flyer downloaden die door de vakbonden is gemaakt en is bedoeld om werknemers te informeren over de regeling. Vragen stellen kan ook op een van de bijeenkomsten van de Werkgeverslijn in samenwerking met LTO en NFO.

Meer over


Beheer