Patent broccoli met lange steel lijkt verleden tijd

25-09-2018 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Het patent dat Seminis heeft op klassiek veredelde broccolirassen met een extra lange steel lijkt binnenkort te worden geschrapt. Over enkele weken doet het Europese Octrooi Bureau uitspraak in een langlopende bezwaarprocedure.

Het Europese Octrooi Bureau heeft het octrooi op klassiek veredelde broccolirassen met een extra lange steel op 12 juli 2013 aan Seminis verleend. De rassen zijn door die lange steel makkelijker machinaal te oogsten.

Met dit patentrecht kreeg Monsanto als moederbedrijf van Seminis het eigendomsrecht over alle broccoliplanten en broccolizaden met deze eigenschap. Dat betekent dat tot nu toe andere plantenveredelaars zonder toestemming van Monsanto geen rassen meer mochten ontwikkelen of verkopen met deze eigenschap.

Natuurlijke eigenschap

Al in maart 2014 startte een brede coalitie van internationale organisaties, waaronder ketenorganisatie voor de biologische sector Bionext, een bezwaarprocedure tegen dit patent. Zij stellen dat een lange steel een eigenschap is die van nature al in broccoli voorkomt. Daardoor is het geen uitvinding die onder patentrecht kan vallen.

Bionext vindt verder dat eigenschappen van klassiek veredelde planten niet gepatenteerd mogen worden. In het Europees Octrooi Verdrag staat duidelijk dat het niet mogelijk is om een patent te krijgen op klassieke veredeling.

Nieuwe interpretatie

Onder druk van onder meer de Europese Commissie besloot het Europese Octrooibureau in juni 2017 de interpretatie van de patentwet aan te passen en niet langer patenten te verlenen op (eigenschappen van) klassiek veredelde gewassen. Omdat broccoli met extra lange steel het product is van klassieke veredeling verwacht Bionext dat het patent nu eindelijk ongedaan wordt gemaakt. Over enkele weken wordt de definitieve uitspraak in deze langlopende bezwaarprocedure verwacht.

Veredeling nieuw ras

Bij schrappen van het patent krijgt zaadhuis De Bolster de mogelijkheid om verder te gaan met het ontwikkelen van een broccoli-ras met extra lange steel. Daar was het bedrijf al mee begonnen voor de toekenning van het patent in 2013.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer