Doorgaan naar artikel

‘Pas op met opzoeken grenzen van deelbouw’

Zaaibedbereiding in West-Brabant. Bij een deelbouw brengt de eigenaar de grond zaaiklaar in. Foto: Peter Roek

Zaaibedbereiding in West-Brabant. Bij een deelbouw brengt de eigenaar de grond zaaiklaar in. Foto: Peter Roek

Telers moeten er voor oppassen deelbouw niet zodanig praktisch in te richten dat de fiscus het niet meer als zuivere deelbouw beschouwt. Dat zegt belastingadviseur André Verduijn van Countus Accountants.

Verduijn sprak dinsdag over samenwerkingsvormen voor akkerbouwbedrijven op een zeer druk bezochte akkerbouwbijeenkomst in Emmeloord.

De een maakt land zaaiklaar, de ander bewerkt

Deelbouw is een vorm samenwerking waarbij een (meestal) gestopte akkerbouwer zijn land aan het begin van het seizoen zaaiklaar inbrengt en een collega die bewerkt. Als vergoeding voor de grondinbreng geldt dan een deel van het saldo dat op die grond wordt gerealiseerd.

Bij deelbouw kan de gestopte agrariër gebruik blijven maken van de fiscale landbouwvrijstellling, de grond blijft in box 1. Gaat de gebruiker alles doen, dan is het niet ondenkbeeldig volgens de fiscus sprake is van een feitelijke verhuur van de grond. Dat betekent dat de grond in box 3 komt en dat er vermogensbelasting over betaald moet worden. “Pas daarmee op”, waarschuwt Verduijn. Bij grond van €70.000 per hectare in box 3 is de vermogensbelasting al €900.

Verhuur+: land ‘onderdeel’ van bedrijf

In het geval dat de samenwerkingspartner/grondgebruiker alle werk doet adviseert Verduijn een constructie die hij Verhuur+ noemt. De gestopte agrariër/grondbezitter brengt daarbij de grond in en krijgt in ruil daarvoor een basisvergoeding plus een percentage van de winst die op die grond wordt gemaakt. De actieve akkerbouwer exploiteert de grond als ware het onderdeel van zijn bedrijf.

“Voor de grondeigenaar betekent het dat de grond in box 1 blijft, dat sprake is van uitstel van stakingswinst, en dat inbreng van arbeid uit fiscaal oogpunt niet nodig is”, aldus Verduijn. “Voor de actieve agrariër komt het er op neer dat hij voor langere tijd grond in gebruik heeft tegen per saldo een redelijke prijs.”

Advies voor v.o.f. of maatschap

Voor een gelijkwaardige samenwerking tussen actieve akkerbouwers adviseert Verduijn de gezamenlijke exploitatie van de grond in een v.o.f. of maatschap, waarbij iedere vennoot of maat wordt beloond naar rato van ingebrachte grond en arbeid.

Beheer
WP Admin