Doorgaan naar artikel

Paprikateler: ‘Blokpaprika goed product voor de toekomst’

Luc van den Bosch is sinds vorig jaar mede-eigenaar van paprikabedrijf Walero in Bleiswijk (Z.-H.). Zijn prioriteit is nu het behoud van alle door zijn vader en ooms opgebouwde kennis. Zij gaan de komende jaren uit het bedrijf. Samenwerking met andere bedrijven sluit Van den Bosch in de toekomst niet uit.

Met de nieuwbouw in 2005 is gelijk een nieuwe naam voor het paprikabedrijf bedacht. Walero is een samenstelling van de oprichters en broers Walter (61), Leon (65) en Ronald (58) van den Bosch. Luc van den Bosch (27), de zoon van Walter, is sinds vorig jaar mede-eigenaar van dit bedrijf.

In eerste instantie had Van den Bosch niet het plan om de tuin in te gaan. “Eigenlijk heeft mijn vader er ook nooit op aangedrongen.” Na de middelbare school deed hij eerst een brede logistieke opleiding, omdat de jonge ondernemer nog niet wist wat hij wilde gaan doen. Halverwege de opleiding is hij op zestienjarige leeftijd gestopt en op het paprikabedrijf gaan werken. “Dat gaf wel de bevestiging dat ik het leuk vond. Ik had het naar mijn zin”, zegt Van den Bosch.

Van den Bosch heeft de Lentiz-opleiding Horti Technics & Management in Naaldwijk gevolgd. Een opleiding met veel stages om zich breed te kunnen oriënteren. Na het succesvol afronden van deze opleiding vroeg zijn vader hem om in het bedrijf te komen werken. “Hij zei tegen mij: We zien wel hoe het je bevalt. Ik heb gevonden wat ik leuk vind en paprika is een mooi gewas. De samenwerking met vader en ooms is goed.”

Plan voor de toekomst opgesteld

Drie jaar geleden zijn er gesprekken over de toekomst gevoerd. “Aan mij zijn toen de vragen gesteld of ik het bedrijf wilde overnemen en of ik dat zag zitten? We waren het erover eens dat het goed zat en hebben een plan voor de toekomst gemaakt. Het is fijn om het bedrijf voort te zetten. Er staat een moderne onderneming waarin ik voldoende toekomst zie”, laat de jonge ondernemer weten.

Knowhow van vader en ooms is belangrijk om bedrijfsprocessen in stand te houden, zodat het bedrijf kan blijven draaien

Het plan is dat de oprichters vanwege hun leeftijd gefaseerd uit het bedrijf gaan, de oudste als eerste. “Het mooie van de huidige constructie is dat mijn vader en ooms nog actief in het bedrijf kunnen blijven. Voor de continuïteit van het bedrijf is het belangrijkste dat zij hun kennis aan mij overdragen voordat zij het bedrijf verlaten. Die knowhow is belangrijk om de bedrijfsprocessen in stand te houden, zodat het bedrijf kan blijven draaien. In de toekomst zal ik voor de organisatie op zoek moeten naar een of twee goede mensen die taken van me kunnen overnemen.”

De jonge ondernemer is nu verantwoordelijk voor de teelt op de locatie aan de Anjerweg. Hij zorgt daar onder andere voor het kasklimaat, aansturing van de gewasverzorging en plannen van de productie. Voor beide locaties doet hij de biologische gewasbescherming en scouting. “Eén dag per week ben ik op de andere tuin om overzicht te houden.”

Cursussen bedrijfsvoering

Van den Bosch ontwikkelt zich nog verder door vanuit Kasgroeit bij Inholland Academy cursussen gericht op de bedrijfsvoering te volgen. “Dit is een uitdaging voor mij.” Een andere uitdaging is de inperking van middelen tegen de opkomende wants Nezara viridula. “Het liefst willen we alles biologisch bestrijden. Maar af en toe hebben we toch iets uit het medicijnenkastje nodig om te corrigeren. Met het kleinere middelenpakket is dat moeilijker geworden. De ervaring die we met biologische middelen hebben opgedaan, is dat we ook gewasreacties krijgen en het eveneens de natuurlijke vijanden opruimt.”

De teler wil huisvesting van Poolse arbeiders in de buurt. “De arbeiders moeten nu nog uit de stad komen, maar moeten meer in de buurt kunnen wonen. Wij zorgen ervoor dat ze het hier op het bedrijf naar hun zin hebben, maar we kunnen ze niet in de buurt huisvesten. Dat moet Gemeente Lansingerland oppakken en veel actiever zijn om dat te regelen.”

Inspelen op wensen van klanten

De jonge ondernemer ziet wel positieve ontwikkelingen in Oostland. “De tuinbouw is de laatste jaren onder jongeren populairder geworden, ze zien er toekomst in. Tuinbouw staat ook voor gezond voedsel. De wensen van de consumenten veranderen en wij zullen mee moeten veranderen naar klantspecifieke wensen. De blokpaprika is een goed product voor de toekomst”, zegt Van den Bosch.

Het nieuwe gele paprikaras 1225 is in week 1 gezet en in week 10 in productie. De zetting van Gialte was in week 4 en de productie in week 12. De teelt loopt door tot week 44, waarna de teeltwisseling plaatsvindt. De gele paprika’s worden op het bedrijf gesorteerd en verpakt in dozen en poolbakken, afhankelijk van wat de afnemer wenst. De verkoop verloopt via telerscoöperatie Oxin Growers. Driekwart van het product gaat naar groothandelaar Combilo in Waddinxveen en een kwart met volle vrachten rechtstreeks naar klanten, voornamelijk in Engeland.


Tekst gaat verder onder de foto

Walero teelt het ras Gialte; gele blokpaprika in steenwol op goten met driestengelsysteem. Eind november is geplant. Op de locatie Anjerweg (7,5 hectare) staat het ras Gialte dat op 19 oktober is gezaaid. Op de locatie Groendalseweg (7 hectare) staat het nieuwe ras 1225 (Westland Seeds) dat op 13 oktober is gezaaid. Het is eerder gezaaid, omdat het eerder in productie is.- Foto: Enza Zaden

Walero teelt het ras Gialte; gele blokpaprika in steenwol op goten met driestengelsysteem. Eind november is geplant. Op de locatie Anjerweg (7,5 hectare) staat het ras Gialte dat op 19 oktober is gezaaid. Op de locatie Groendalseweg (7 hectare) staat het nieuwe ras 1225 (Westland Seeds) dat op 13 oktober is gezaaid. Het is eerder gezaaid, omdat het eerder in productie is.- Foto: Enza Zaden

Waterzuiveringsinstallatie op elke locatie

Het bedrijf was aangesloten bij AquaReuse voor collectieve waterzuivering, maar nu niet meer. “Op het gebied van duurzaamheid liepen we hiermee voorop. We hebben er veel kennis mee opgedaan. Wij doen niet meer mee aan het collectief, omdat we een hoger percentage wilden zuiveren. Dat konden we beter op het bedrijf zelf doen. Op iedere locatie hebben we een zuiveringsinstallatie staan, want sinds vorig jaar moeten we gesloten telen of het water zuiveren voordat we het op het riool kunnen lozen.”


Tekst gaat verder onder de foto

De silo met zandbed voor ondergrondse waterinjectie. Walero kwekerijen beschikt over een ondergrondse waterberging. Het regenwater wordt opgevangen in vier silo’s en dan geleidelijk in een silo met een zandbed gepompt, waar het op natuurlijke wijze in de ondergrond zakt. Het water kan op vier punten weer uit de ondergrond worden opgepompt. Als het laagste punt in de zoetwaterbel te zout water geeft, wordt het aan het een-na-laagste punt onttrokken. - Foto: Harry Stijger

De silo met zandbed voor ondergrondse waterinjectie. Walero kwekerijen beschikt over een ondergrondse waterberging. Het regenwater wordt opgevangen in vier silo’s en dan geleidelijk in een silo met een zandbed gepompt, waar het op natuurlijke wijze in de ondergrond zakt. Het water kan op vier punten weer uit de ondergrond worden opgepompt. Als het laagste punt in de zoetwaterbel te zout water geeft, wordt het aan het een-na-laagste punt onttrokken. – Foto: Harry Stijger

Op elke locatie staat een wkk-installatie van 2,4 MW met een rookgasreiniger. De elektriciteit wordt verkocht; de warmte zelf benut en aangevuld met restwarmte vanuit RoCa. Door de rookgasreiniger is de CO2 van de wkk te benutten. Het paprikabedrijf heeft ook een Ocap-aansluiting voor CO2 in het voorjaar en zomer.

De energietransitie om van het gas af te gaan, vindt de jonge ondernemer nog een hele uitdaging. “Ook hier kunnen collectieven van belang zijn. Goed dat Glastuinbouw Nederland daar initiatieven in neemt om het in te vullen, waarbij aardwarmte een goed alternatief is.”

Share this

Afbeelding
Harry Stijger

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin