Doorgaan naar artikel

Paprika’s telen met goede vruchtkwaliteit

Image premium

Op een door LTO groeiservice georganiseerde gewasbijeenkomst paprika in het Westland hield Wout Hoogendam, tuinbouwadviseur Hoogenoord, onlangs een inleiding over telen met een goede vruchtkwaliteit. Hierbij spelen verschillende factoren een rol.

Gedurende het teeltseizoen kunnen verschillende kwaliteitsproblemen de kop op steken. In het voorjaar kan dat van droogstelen, steelschade, zwelscheuren, oren en smet komen. Om smet, Erwinia-aantasting op natte wonden, te voorkomen, moet een paprikateler vochtige omstandigheden na de oogst zien te vermijden en snijvlakken laten indrogen met behulp van ventilatoren en verwarmingsbuizen. “Dit kost wel tijd en warmte”, zegt de tuinbouwadviseur. Tevens is het belangrijk om regelmatig alle bakken en sorteerruimte te ontsmetten.
Oren, veroorzaakt door meeldraden die blijven hangen en dik worden, is eigenlijk een open vrucht, waardoor de kans op Fusariumrot-aantasting aanwezig is.

Inspelen op instraling
In de lente beïnvloeden binnenrot, oortjes, neusrot en kopscheuren de kwaliteit negatief. De zetting afdwingen door een lage temperatuur bij afnemende energiebelasting en toenemende instraling noemt de adviseur ‘levenslink’ als het gaat om binnenrot. “De gewassen zijn bij een laat groot tweede zetsel en felle zon in begin maart gevoelig voor neusrot. Dat is tegen te gaan door matig te luchten, eventueel te schermen en de watergift tijdig op straling te regelen. In februari de watergift met 2 milliliter per Joule/m2 verhogen en eind maart met 3 milliliter per Joule/m2. Bovendien belemmert ammonium bij een watergift van meer dan 3 liter/m2/dag de opname van calcium. Het gewas wordt dan ook gevoelig voor neusrot.”

Slechte vruchten verwijderen
De tweede helft van het jaar kost volgens Hoogendam het meeste als het gaat om kwaliteitsproblemen. In de zomer komen deze problemen van pitting en zonnebrand, antociaan (paarsverkleuring in gele vruchten), kopscheuren en neusrot. Om de invloed van de zon op de vrucht te voorkomen, is voldoende gewas rond de vruchten en schermen of krijten belangrijk. Een kas met de nokrichting oost-west is gevoeliger voor kopscheuren, brandvlekken en pitting dan noord-zuid richting. Op een zonnige dag kan de temperatuur tussen zon- en schaduwzijde weleens 20 graden verschillen. Het advies is om slechte vruchten van de plant af te halen, want dat scheelt veel werk op de sorteermachine.

Superkwaliteit kost geld
In het najaar kan een paprikateler te maken krijgen met afwijkende vruchtvormen (schapenkoppen of bokshandschoenen), rot en smet. Omdat in juli het licht al weer afneemt, moet een teler op groei gaan werken en op kwaliteit dunnen. “Rotte vruchten, ook wel ploffers genoemd, niet in de kas op de grond gooien en zeker niet in de oogstbak, maar apart verwijderen. Geef de oogsters broodzakjes mee om rotte vruchten eerst in te verpakken en dan pas van de plant te halen. Hygiëne en bakken, karren en sorteerruimte schoonhouden is eveneens belangrijk om besmetting tegen te gaan.”
Superkwaliteit produceren kost volgens de tuinbouwadviseur geld. Maar de kosten hiervan zijn te berekenen. Slechte kwaliteit maken kost veel meer. Want hier is echter vooraf geen berekening van te maken, omdat er geen geldelijke opbrengst tegenover staat. Hij waarschuwt tot slot: “Pas op, dat we met de paprika niet dezelfde kant op gaan als de tomaat in begin jaren negentig!”

Door Harry stijger

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin