Doorgaan naar artikel

Pakket steunmaatregelen glastuinbouw klaargezet

Telers kunnen sinds deze week zien of ze voldoen aan de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Andere (steun)regelingen komen aan het einde van de pijplijn.

De TEK-regeling moet nog openen, maar telers kunnen nu vaststellen of ze voldoen aan de voorwaarden. Dat kan sinds het vaststellen van de berekenprijs voor energie vorige week. Voor gas is de modelprijs 2022 € 2,41 per kuub. De energiekosten moeten ten opzichte van de omzet minimaal 7% bedragen, waardoor veel bedrijven in de regeling vallen. Wel is vorige week duidelijk geworden dat het TEK-voorschot op de voorlopige tegemoetkoming is verlaagd van 60 naar 50%. Het maximaal subsidiebedrag blijft € 160.000 over de periode november 2022 tot december 2023.

Openstelling TEK-regeling

De TEK-regeling gaat het eerste kwartaal van 2023 open naar verwachting. Dat is ongeveer gelijktijdig aan het openstellen van een borgstellingsregeling, al lijkt die vooral ontworpen voor siertelers met liquiditeitsproblemen.

Minister Piet Adema van LNV kondigde afgelopen week ook de subsidieregeling warmtenetten glastuinbouw aan. Daarin gaat € 11 miljoen compensatie voor de eerder verhoogde Opslag Duurzame Energie (ODE).

‘Binnen afzienbare tijd’ verwacht Adema ook dat het ministerie voor Klimaat en Energie met een correctieregeling duurzame warmte komt, om zo te voorkomen dat duurzame warmte-installaties worden afgekoppeld bij hoge gasprijzen. Hoge gasprijzen leiden nu tot verlaagde steun voor bijvoorbeeld aardwarmte.

Voorstellen Klimaatfonds

Ook weet Adema dat voor de glastuinbouw voorstellen zijn ingediend voor bijdragen uit het Klimaatfonds. Het gaat om voorstellen voor energiebesparing, warmte-infrastructuur en toepassing van waterstof. Dit voorjaar worden daarover besluiten genomen.

Dit voorjaar moet Adema zelf een besluit nemen of hij de Regeling Energie-Efficiëntie Glastuinbouw (EG-regeling) verhoogt. Voorlopig heeft hij € 24 miljoen gereserveerd. De SGP wil € 10 miljoen extra van de innovatieagenda naar de EG-regeling sluizen. De regeling gaat open in april, is de verwachting, waardoor een besluit snel moet volgen.

Belastingplan en besparingsplicht

Lastige besluiten voor de tuinbouw staan ook op de agenda. De geplande wijziging van de energiebelasting voor de glastuinbouw heeft een zeer forse impact. In het nieuwe belastingplan moet daarvoor een afgewogen besluit genomen worden. Ook worden binnenkort maatregelen bekend voor glastuinbouwbedrijven om aan de energiebesparingsplicht te voldoen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin