Doorgaan naar artikel

Pachtprijzen vrijwel overal lager

De pachtprijzen voor agrarische grond zijn voor komend jaar in de meeste pachtregio’s lager dan vorig jaar.

Dat blijkt een brief van landbouwminister Carola Schouten over de nieuwe pachtnormen vanaf 1 juli 2020. De normen dalen in vrijwel alle regio‘s, met uitzondering van het Zuidwestelijk akkerbouwgebied, waar de norm met 20% stijgt, en de IJsselmeerpolders, waar de prijzen 12% stijgen.

Aanaarden in de Veenkoloniën. Daar gaat de pacht omlaag. - Foto: koos van der Spek

Aanaarden in de Veenkoloniën. Daar gaat de pacht omlaag. – Foto: koos van der Spek

Prijzen gebaseerd op landbouwinkomens 2014-2018

De prijzen worden gebaseerd op de landbouwinkomens over de periode van vijf jaar, van 2014 tot en met 2018. 2018 was een goed jaar voor uien en consumptieaardappelen, waardoor de pachtprijzen in de regio’s waar deze gewassen veel geteeld worden, stijgen. De pachtprijs in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied is het laagst van het land: € 377/hectare. De IJsselmeerpolders zijn met € 1.135 het duurst. De grootste daling van de pachtprijs was in de Veenkoloniën en Oldambt en Waterland en Droogmakers met respectievelijk 22 en 21%.

Kritische reacties pachters en verpachters

Zowel pachters als verpachters reageren kritisch op de nieuwe pachtnormen. Pachtersorganisatie BLHB reageert dat de normen aardig kloppen met de verwachtingen. “Over het algemeen zullen pachters blij zijn met de dalingen. Maar wetende dat de pachtnormen een afspiegeling zijn van de inkomenspositie van de agrariërs over de afgelopen vijf jaar, is het natuurlijk wel een diepe teleurstelling”, aldus een woordvoerder van BLHB.

Hij wijst erop dat de pachtnormen gemiddeld gezien het laagst zijn sinds de invoering van het stelsel in 2007. De organisatie blijft bezorgd over de sterke fluctuaties in de pachtprijzen. BLHB hoopt dat deze worden gedempt bij de herziening van het pachtstelsel. Hier wordt al jaren aan gewerkt, maar komt maar niet van de grond.

LTO: af van sterke fluctuaties

Ook LTO wil graag van de sterke fluctuaties af, zegt portefeuillehouder Alfred Jansen. De organisatie zou de pachtprijzen liever meer baseren op de agrarische waarde en kwaliteit van de grond, in plaats van op basis van de inkomens van de boer. Daarmee wordt de pacht mede bepaald door de marktprijs van producten, wat volgens LTO niet wenselijk is.

De organisatie maakt zich ook zorgen over de beschikbaarheid van pachtgrond. Particulieren met grond moeten nu in box 3 belasting betalen over de waarde van de grond, in plaats van over de reële pacht. Nu is de belasting soms hoger dan de pacht die ze ontvangen. Federatie Particulier Grondbezit reageert dat niemand voor deze pachtnormen nog wil verpachten. ‘Het traditionele pachtsysteem is failliet”, twittert de organisatie.

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin