Doorgaan naar artikel

Pachtcontract ontbonden, geen persoonlijk gebruik

Nu pachtpercelen niet meer actief dienen voor inkomsten van een teler, mag de verpachter het contract ontbinden.

Dat oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een uitspraak in hoger beroep. De verpachter (een stichting) wil haar gronden ter beschikking stellen aan pachters die grond nodig hebben om hun brood te verdienen. De rechter oordeelt dat de huidige pachter, een vennootschap van kinderen van de originele pachter, niet voldoet aan die voorwaarden van actief persoonlijk gebruik.

Persoonlijk gebruik

Op basis van eigenschappen van de vennootschap oordeelt de rechter dat niemand feitelijk leeft van de percelen. Het teeltbedrijf wordt wel gerund, maar de opbrengst draagt niet bij aan een gezinsinkomen.

Het bedrijf is niet primair gericht op teeltinkomsten. Het machinepark beschikt bijvoorbeeld niet over de vereiste apparatuur voor de gespecialiseerde teelten zoals sperziebonen. De kinderen van de pachter hebben beiden een baan en zijn niet afhankelijk van de vennootschap.

Huispercelen

Het gaat om percelen die voorheen huispercelen waren van de pachter. Hij bracht de pacht in de vennootschap met zijn kinderen in, maar stapte zelf later uit die vennootschap. Ook dat draagt bij aan het besluit van de rechter in hoger beroep. De persoonlijke band van de oud-pachter en zijn kinderen met de grond telt niet mee in de afweging.

Eerder had de pachtkamer de pachter gelijk gegeven en hield het pachtcontract wel stand.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin