Doorgaan naar artikel

Ozb-vrijstelling kassen drukt op inkomsten Westland

Gemeente Westland mist ozb-inkomsten uit kassen en wil bedrijven nu meer belasten.

De gemeenteraad van Westland vergadert dinsdag 16 juli over de voorjaarsnota. Daarin spiegelt het college van burgemeester en wethouders een lastenverhoging voor aan bedrijven, onder meer via reclamebelasting. Volgens de gemeente is de afgelopen jaren hard gewerkt aan versterking van de lokale economie door energietransitie, verbetering van infrastructuur en herstructurering van de glastuinbouw. Daarbij blijven de lasten voor het bedrijfsleven gemiddeld 30% achter bij andere gemeentes, zo blijkt uit onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren. De burgers betalen gemiddeld 10% minder dan landelijk gelijke gemeentes. Dat wil het gemeentebestuur nu rechttrekken.

Nieuw beleid

Het Westlandse bedrijfsleven floreert nu, stelt de gemeente. Daar heeft de gemeente een rol in gespeeld. In tijden van crisis heeft de gemeente bedrijven ondersteund vanuit de Westland Agenda. Ook heeft de gemeente bijgedragen aan het verbinden van het bedrijfsleven met het onderwijs door onder meer de realisatie van het World Horti Center en hielp de gemeente bedrijven aan internationale contacten via zakenreizen.

Huisvesting realiseren

De gemeente Westland blijft een actieve economische agenda voeren met de subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland en het mkb-investeringsfonds. Ook moet het onderwijscentrum Greenport Horti Campus verder ontwikkeld worden. Het aanjagen van de herstructurering van kassen blijft een taak. Dat geldt ook ook het realiseren van huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin