Doorgaan naar artikel

Overtuig de tuinder van smart farming

Foto: Ruud Ploeg

Foto: Ruud Ploeg

Smart farming heeft twee stevige impulsen nodig: onderzoek hoe teeltmaatregelen uit data te halen, én zicht op rendement voor de teler.

Precisielandbouw wil nog niet echt doorbreken, staat in de Toekomstvisie Akkerbouw van Rabobank en Brancheorganisatie Akkerbouw. Telers willen er nog niet echt aan, terwijl die precisielandbouw, smart farming, de sleutel zou zijn tot verdere verduurzaming van de sector. De nieuwe technologie, zo is de gedachte, gaat het mogelijk maken om met minder input van kunstmest en bestrijdingsmiddelen meer kilo’s van een betere kwaliteit te oogsten. Of helpen om met een minimum aan mankracht veel hectares behoorlijk precies in de gaten te houden. Belangrijk, als je ook in de Toekomstvisie leest dat de Nederlandse akkerbouw nog wel een schaalsprong te maken heeft.

ABN Amro zei vorig jaar al dat iedereen bezig is met smart farming, behalve de boer.
Hoe komt dat toch? Als de voordelen zo duidelijk zijn, waarom omarmt de teler de data gedreven landbouw dan niet?

Geen vertrouwen

De terughoudendheid laat zich verklaren. De teler vertrouwt om te beginnen de boel niet. Hij gelooft niet dat meer en betere aardappelen hem een beter saldo opleveren. Op een bericht over een ambitieus smart farming-project in de Belgische fritesaardappelsector zegt reageerder Koos op Boerderij.nl: “Dan kan de prijs omlaag en de winst van de industrie omhoog. Ondanks het feit dat het hele interessante ontwikkelingen zijn voor de sector, zal de grootste winst waarschijnlijk niet bij de teler liggen.” Ofwel: waarom investeren in de winst van een ander.

Terecht punt; op zijn best profiteert de voorhoede even.

Data winstgevend gebruiken

Maar die voorhoede ervaart dat tegenover de zekere kosten van hardware, software en geïnvesteerde tijd in smart farming, de extra opbrengsten juist onzeker zijn. Data verzamelen is één ding, ze winstgevend gebruiken een ander.

Voor de noodzakelijke doorbraak in smart faming zijn daarom twee dingen nodig:

  1. Overtuig akkerbouwer van zijn ‘fair share’ als hij er mee aan de slag gaat.
  2. Zet zwaar in op landbouwkundig onderzoek dat uit verzamelde data plaatsspecifieke adviezen ontwikkelt, die aantoonbaar effect hebben.

Alles weten over precisielandbouw? Meld u dan alvast aan voor de nieuwsbrief van Futurefarming.com

Bekijk meer

Delen

Image
Leo Tholhuijsen

Freelance redacteur akkerbouw

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin