Doorgaan naar artikel

Overtreding gebruik middelen alleen bij heterdaad

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

Inspectie bij gewasbescherming kan alleen boete geven bij heterdaad.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben relatief weinig kans om op het juiste moment te controleren op de correcte toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Overtredingen bij bespuitingen kunnen alleen op heterdaad worden vastgesteld en dan is, volgens landbouwminister Carola Schouten, ‘de kans klein om op het ‘juiste’ moment te controleren. Daarom is het van groot belang dat misstanden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld worden’.

Ziekte van Parkinson

Schouten reageert op vragen van de PvdA-Kamerleden William Moorlag en Gijs van Dijk.

De aanleiding voor de Kamervragen was een uitzending van het televisieprogramma Zembla, waarin onder andere werd gemeld dat medewerkers van agrarisch ondernemers worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen en dat er een risico is op de ziekte van Parkinson bij blootstelling aan het middel mancozeb.

Werkzame stof mancozeb

Over dat laatste meldt de minister dat op dit moment niet duidelijk is welke goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen in verband gebracht kunnen worden met de ziekte van Parkinson. De onderzoeken over de werkzame stof mancozeb zijn niet eenduidig. Sommige onderzoeken wijzen op een mogelijk verband met de ziekte van Parkinson, andere wijzen daar juist niet op. Desalniettemin vindt Schouten dat de toelating van mancozeb niet zomaar met een jaar verlengd kan worden. De Europese lidstaten hebben echter besloten de toelating van het middel met een jaar te verlengen.

Beheer
WP Admin