Doorgaan naar artikel

Overmaat aan visies

Image premium

Er moet weer een integrale visie komen over de toekomst van de tuinbouw. Dit keer gaat het CDA de tuinbouw redden.

Volgens een klein berichtje in het Agrarisch Dagblad wil het CDA een commissie oprichten die een integrale visie gaat maken over de toekomst van de tuinbouw. Althans, zo kondigt kamerlid Ger Koopmans aan. Hij roept staatssecretaris Henk Bleker op om samen met de sector een commissie op te richten zoals die van Van Doorn voor de intensieve varkenshouderij. De tuinbouwvariant zou moeten komen met aanbevelingen op het punt van marktbenadering, ketenaanpak, milieuaspecten, energiestransitie en arbeidsproblematiek.

Onbehagen
Ligt het nu aan mij of bekruipt meer mensen een gevoel van onbehagen? Kan iemand mij vertellen welke positieve invloed de Commisie van Doorn gaat hebben op de rendementen van de varkenshouderij? Grofweg adviseert de politiek in het Verbond van Den Bosch dat handel en boeren er samen uit moeten komen, zodat zij geen maatregelen van hogerhand over zich heen krijgen. Uiteraard gaat het in de varkenshouderij over zeer gevoelige zaken als diervriendelijkheid en antibioticagebruik. Aan de visie ontbreken maatregelen om het te veel aan varkens op te lossen. En dat is nu juist een probleem dat parallel loopt aan de voedingstuinbouw.

Accepteren
Ik kan eigenlijk het woord ‘visie’ niet meer horen. De afgelopen jaren heb ik niet anders gelezen dan visies van banken, belangenbehartigers en politici. Als je al dat papierwerk naast elkaar legt is eigenlijk alles al gezegd. Wat kan deze CDA-visie nog bevatten dat alle anderen overbodig maakt? Zo langzamerhand maken we ons met z’n allen drukker over het schrijven van de allerbeste visie dan over het oplossen van problemen.
Maar misschien is het wel tekenend voor de omvang van de tuinbouwcrisis. Hoe harder we praten des te minder we nog breien. Accepteren dat het is zoals het is kan een begin zijn van een oplossing.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin