Doorgaan naar artikel

Overleg met EU-lidstaten over ToBRFV

De Europese Commissie is actief in gesprek met lidstaten over de aanpak bij besmetting met ToBRFV in tomaten of paprika.

Inzet van dat overleg is of ToBRFV moet worden gekwalificeerd als q-organisme. Dat zou ruimere opdrachten opleveren voor lidstaten om de besmettingen te bestrijden. Nederland is tegenstander van zo’n aanpak, maar daarin verschilt het van mening met bijvoorbeeld Duitsland. Nederland voorziet dat nieuwe regelgeving later dit jaar het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid geeft.

Commissaris Andriukaitis

De gesprekken zijn nog niet afgerond, aldus een woordvoerder van het directoraat Gezondheid en voedselveiligheid van EU-commissaris Vytenis Andriukaitis. Recent antwoordde hij op parlementsvragen dat het tomato brown rugose fruit virus onder zijn aandacht is gebracht. Een besluit over de toekomstige status van dit virus hangt af van de schade bij productiebedrijven, zo lichtte hij in zijn antwoorden van Italiaans parlementslid Nicola Caputo. Behalve in Duitsland zijn besmettingen met ToBRFV ook in Italië geconstateerd.

Lees verder onder de foto.

Trostomaat met ToBRFV-symptomen. - Foto: DCM

Trostomaat met ToBRFV-symptomen. – Foto: DCM

Nederlandse besmettingen

In Nederland zijn 2 onbevestigde besmettingen voorgevallen. Dat zijn ongemelde besmettingen omdat onder de huidige status geen meldplicht voor telers bestaat bij besmetting. Wel moet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een besmetting melden als het haar ter ore komt. De NVWA laat preventie en bestrijding over aan het bedrijfsleven Die opstelling zou veranderen als het virus een q-status krijgt.

Het is de vraag of zo’n besluit snel zou vallen. De eerstvolgende Standingcommittee vergadering Plant Health is eind april gepland. De agenda daarvoor is niet bekend.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin