Doorgaan naar artikel

Overheidssteun voor warmtenetten niet vast per sector

Archieffoto van de aanleg van de leiding van Trias-aardwarmte naar glasgebied Kralingerpolder. Foto: ETP

Archieffoto van de aanleg van de leiding van Trias-aardwarmte naar glasgebied Kralingerpolder. Foto: ETP

In het Klimaatfonds zal € 4 miljard beschikbaar komen voor energie-infrastructuur. Een verdeling over warmte en waterstof of over sectoren is er niet.

Dat blijkt uit een toelichting op een Tijdelijke wet Klimaatfonds. De glastuinbouw kan aanspraak maken op dat Klimaatfonds, waar de overige landbouwsectoren dat niet kunnen. Voor deze sectoren is het toekomstige Transitiefonds landelijk gebied en natuur voorzien. Voor warmtenetten in de tuinbouw betekent het Klimaatfonds mogelijk een doorbraak om ze rendabel te krijgen.

€ 4 miljard voor netten

De € 4 miljard in het Klimaatfonds zijn subsidies voor de realisatie van infrastructuur die noodzakelijk is voor de energietransitie, zowel voor waterstof, warmte als laadinfrastructuur. “Er wordt ex ante geen selectie gemaakt voor bepaalde technologieën of sectoren”, staat in de memorie van toelichting.

Voor steun aan het voor tuinbouw belangrijke warmtenetwerk WarmtelinQ was in Zuid-Holland al subsidie van € 14 miljoen toegezegd door het ministerie van Economische Zaken. Dat geldt komt twee jaar laten beschikbaar voor Gasunie, dat de middelen pas in 2024 nodig heeft. Dit staat in de toelichting op de begroting van EZK voor 2023.

Waterstof

Voor waterstof wordt voor infrastructuur gedacht aan een waterstofbackbone (Hyway27). Waterstof moet fors opgeschaald worden de komende jaren en kan ook in de glastuinbouw tot een wezenlijke bijdrage leiden in de energietransitie. Over vijf jaar wil de glastuinbouw vol gas geven met waterstof, bleek deze week uit een bidbook.

Meeste geld naar nieuwe technieken

In het coalitieakkoord van dit kabinet is een Klimaatfonds aangekondigd van € 35 miljard voor de periode tot en met 2030. Voor de glastuinbouw is het Klimaatfonds kansrijk. Zo wordt € 14 miljard vrijgemaakt voor vroege fase opschaling betreft voor technologieën. Dat zijn hoogwaardige hernieuwbare energiedragers die pas echt effectief worden als ze fors opgeschaald worden.

Beheer
WP Admin