Doorgaan naar artikel

Overheidsborg laatste puzzelstuk Greenyard

Foto: AH

Foto: AH

AH-leverancier Greenyard krijgt hulp van de Vlaamse overheid bij de laatste stap van zijn herstructurering.

Een bankenconsortium leent Greenyard in totaal € 467,5 miljoen waarmee oude schulden worden afgelost. Dat kan tegen gunstiger voorwaarden door een garantie van het investeringsfonds Gigarant van de Vlaamse Overheid. De herfinanciering is zo gunstig voor de marges van het bedrijf.

Het is niet ongebruikelijk om bij herfinanciering van zwaar drukkende schulden een garantie in te roepen. Greenyard maakt de garantie openbaar door zijn beursnotering. In teelt is overheidsborg op bankenleningen ook gebruikelijk.

Defensiever bedrijf worden

Een woordvoerder van Greenyard wijst op de effecten voor het bedrijf. “De herfinanciering geeft ons de ruimte en flexibiliteit in alle rust de komende jaren onze ambities uit te voeren. Deze ambities houden in dat we onze winstgevendheid verhogen tot € 150 miljoen binnen enkele jaren, onze schuldgraad verder afbouwen en dus een nog defensiever bedrijf worden.” Greenyard is moederbedrijf van Bakker Barendrecht, leverancier van groenten aan Albert Heijn. Ook Bakker Barendrecht profiteert van de overheidssteun.

Het Belgische overheidsgarantiefonds Gigarant is door de coronacrisis uitgebreid van € 1,5 miljard naar € 3 miljard om zo meer bedrijven te helpen. Greenyard is een van de bedrijven. Hoe hoog de garantie is, wordt niet bekendgemaakt. De regeling is gemaximeerd op 25% van de omzet van 2019 (€ 4,1 miljard).

Nederlandse regeling

De stap van Greenyard is niet per se bijzonder. In Nederland is ook een garantieregeling voor bedrijven, de Garantiefaciliteit Ondernemingsfinanciering (GO). Circa 15% van dat fonds is ingezet als garantie voor groothandel, bleek uit een eerdere evaluatie. Ook in Nederland is die garantieregeling voor grote bedrijven (GO) uitgebreid vanwege de coronacrisis.

Een concurrentievoordeel hoeft niet te ontstaan door de steun. De voorwaarden voor de Nederlandse regeling zijn gebonden aan Europese afspraken. Bedrijven kunnen er alleen gebruik van maken als herfinanciering een ‘knelpunt oplost’ in het bedrijf.

Nederlandse concurrenten van Greenyard hebben de laatste jaren geen melding gedaan van de regeling GO, maar hoeven dat niet omdat ze niet beursgenoteerd zijn. Dat borg bij hen ook wordt gebruikt, is wel te verwachten. GroentenFruit Huis wees zijn leden in de eerste maanden van de coronacrisis op uitbreiding van deze regeling GO.

Solide prestaties

Voor Greenyard ontstaat nu stabiliteit, stelt de woordvoerder. “Wij krijgen met dit laatste puzzelstukje het vertrouwen van zowel de banken, Gigarant als nieuwe investeerders. Dat hebben we te danken aan onze solide prestaties van de voorbije periodes. Ons reeds gecommuniceerde plan toont bovendien een sterke verbetering, waar we op kunnen inzetten dankzij onze unieke positie, strategie en duurzame visie”, aldus de woordvoerder.

Beheer
WP Admin