Doorgaan naar artikel

Overheid werkt aan betere businesscase aardwarmte

De winstgevendheid van aardwarmte kan mogelijk snel verbeteren als overheidsmaatregelen in werking treden.

Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarin schrijft hij dat de overheid zich inzet om het versnellingsplan van de aardwarmtesector zo goed mogelijk in te voeren. Met een taskforce kijkt hij hoe wettelijke en financiële zaken aangepast kunnen worden. Een belangrijk moment daarin is de invoering van de nieuwe Mijnbouwwet komend voorjaar. Daarin is meer ruimte opgenomen om het hete water onder voorwaarden verder af te koelen voor injectie terug naar circa 2 kilometer diepte. Verder uitkoelen van water kan wel extra risico’s meebrengen en zal daardoor zorgvuldig moeten gebeuren. Verder uitkoelen maakt wel een beter businessmodel mogelijk voor aardwarmteprojecten.

Correctiemaatregel

Belangrijk is verder dat Vijlbrief een correctiemaatregel voorbereid om lopende aardwarmteprojecten te beschermen tegen de hoge gasprijzen. Aardwarmtebedrijven verliezen hun steunbedrag uit de SDE++-regeling bij hoge gasprijzen. Dat is een weeffout in de stimuleringsregeling. Vijlbrief schrijft dat een tijdelijke correctieregeling ‘nadrukkelijk één van de mogelijkheden’ is die nu met andere opties verkend wordt. Hij verwacht de Tweede Kamer daarover op korte termijn in te lichten.

Ook interessant voor aardwarmtebedrijven is de versnelling die mogelijk wordt in vergunningen. Als een bedrijf voor een bepaald zoekgebied een toewijzing heeft, kan hij een tweede startvergunning aanvragen in dat gebied. Wel remt Vijlbrief de verwachtingen dat makkelijk een tweede boring kan plaatsvinden. Er moet met alle belangen van omwonenden rekening worden gehouden, zodat een zorgvuldig vergunningstraject nodig blijft.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin