Doorgaan naar artikel

‘Overheid torpedeert natuurlijke producten’

Image premium

Met de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) worden natuurlijke hulpstoffen in de land- en tuinbouw – waaronder melk, bijenwas, bier, maar ook allerlei plantenextracten – vrijgesteld van registratie als gewasbeschermingsmiddel.

Het kabinet trekt die RUB per 1 juli in. Nico Stutterheim van Agrobio Products roept alle betrokkenen op hiertegen in het geweer te gaan.

Sinds de invoering van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen in 1962 is er heel wat gebeurd. Ten eerste is de biologische landbouw een volwassen marktpartij geworden. Verder is uit praktische en wetenschappelijke proeven gebleken dat sommige van de stoffen die op de RUB-lijst staan uiterst effectief zijn in het terugdringen van de uitstoot aan chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Bovendien blijken sommige natuurlijke middelen planten meer weerstand tegen ziekten en plagen te verschaffen. De inzet van deze middelen maakt het mogelijk voedsel te verbouwen zonder chemische residuen, iets wat consumenten zeer waarderen.

Juridisch gedwongen
Alhoewel de inzet van natuurlijke middelen dus belangrijke beleidsdoelstellingen kan helpen te verwezenlijken, ziet Nederland zich juridisch gedwongen aan de nieuwe Europese pesticidenverordening 1107/2009/EC te voldoen. Formeel gesproken geldt dan dat al die producten die sinds 1962 als onschuldig werden beschouwd per 1 juli worden gelijkgesteld aan chemische bestrijdingsmiddelen.
De overheid biedt het bedrijfsleven en de sector verder geen haalbaar alternatief aan door natuurlijke middelen op een transparante, redelijke en economisch verantwoorde manier te kunnen registreren. Iets waar wel degelijk behoefte aan bestaat.”

De consequenties van het voorgenomen opheffen van de RUB zullen veelomvattend zijn. Veel mkb-ondernemers kunnen hun deuren sluiten omdat zij niet bij machte zullen zijn om te voldoen aan de vereisten van de wet. Boeren en tuinders zullen nauwelijks meer kunnen beschikken over natuurlijke middelen en worden feitelijk gedwongen weer terug te grijpen naar de chemie. De doelstellingen en wettelijke verplichtingen om de uitstoot van kunstmest en bestrijdingsmiddelen uit de land- en tuinbouw te verminderen, worden daardoor ondermijnd en onmogelijk gemaakt.

Bedreiging voor Nederland
Verordening 1107/2009/EC verbiedt de toepassing van knoflook, melk, plantaardige oliën, enzovoort op gewassen en bodem, tenzij de stoffen worden geregistreerd. Heel vreemd als men beseft dat wij dit soort stoffen dagelijks via ons voedsel consumeren.

Erger is nog dat de voorhoede-bedrijven in de Nederlandse tuinbouw juist bezig zijn zich in de internationale markt te onderscheiden door residuvrije (vrij van chemische reststoffen) en kwalitatief hoogstaande producten te maken met inzet van natuurlijke middelen. Honingtomaatjes, snackkomkommers en snoeptomaten, zijn enkele successen waarmee Nederland wederom een duidelijke trend zet in de internationale tuinbouwwereld. Deze positieve ontwikkelingen worden direct bedreigd door het afschaffen van de RUB in combinatie met het ontbreken van een duidelijke en op maat gesneden registratieprocedure voor natuurlijke stoffen.

Het is voor Nederland, onze leefomgeving, onze sector en voor ons allen als consumenten te hopen dat dit voorgenomen besluit zoals het er nu ligt, wordt ingetrokken. Immers de gevolgen van het besluit zijn niet goed doordacht, de consequenties zijn groot en ongewenst en er zijn op dit moment geen goede en aanvaardbare alternatieven om het gebruik van natuurlijke middelen op een correcte manier te reguleren.

De overheid zou moeten terugkeren naar de tekentafel om te gaan werken aan een plan om het gebruik van groene grondstoffen en producten te stimuleren in plaats van te ontmoedigen.

Auteur: Nico Stutterheim

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin