Overheid krijgt mogelijk meer invloed op spuitzone

15-05-2020 | Laatste update op 14-09 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Onder nieuwe ruimtelijke regels in de Omgevingswet kunnen bestaande spuitzones makkelijker aangepast worden. Dat blijkt uit een juridisch advies op verzoek van de Tweede Kamer.

Emeritus hoogleraar Niels Koeman schrijft in dat advies dat het verdwijnen van het systeem van bestemmingsplannen gevolgen kan hebben voor bestaande spuitzones. Nu geldt in bestemmingsplannen een standaard overgangsbepaling voor bestaande gevallen, zodat telers vaak binnen de zone van 50 meter mogen spuiten. Die afstand is de zone die nu vaak in nieuwe gevallen wordt aangehouden voor de afstand tussen agrarische percelen en bijvoorbeeld woonhuizen. “Onder de Omgevingswet zal de situatie anders zijn. Dan is geen sprake meer van een wettelijk verplicht standaard overgangsrecht dat bestaande situaties beschermt.”

Afhankelijk van uitwerking

Of het zover komt, hangt af van de uitwerking van de regeling voor de Omgevingswet. Die nieuwe ruimtelijke regels gaan mogelijk per 2022 in en zullen aan gezondheid een zwaarder belang stellen. Veel hangt af van de uitwerking in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Worden daarin instructieregels gesteld voor betreffende spuitvrije zones of worden bestaande situaties daarin ook voortgezet?

Planschade

De kans op financiële risico’s op planschade kan worden verminderd als gemeentes bij omgevingsplannen een langere overgangsperiode toestaan of een persoonsgebonden overgang kiezen. Ook is het mogelijk in het omgevingsrecht een verplichting in te stellen om groene hagen te onderhouden als de afstand tussen het perceel en de gevoelige bestemming te klein wordt.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer