Doorgaan naar artikel

‘Overgeschakeld van tros naar los oogsten’

“Tot nu toe is het een zeer matig jaar geweest wat betreft de lichtinstraling. Vanaf het begin van de teelt op 24 november lopen we 8% achter op het 6-jarig gemiddelde van de lichtinstraling”, zegt Rick van Schie van tomatenbedrijf Fa. L.A. van Schie in Kwintsheul.

In week 20 stond de 17e tros in bloei. “We zijn op de helft van het aantal trossen, omdat we meestal aan de 34 trossen per jaar komen.” De week ervoor kwam de productie eindelijk op 2 kg/m2. “Dit is de weekproductie waar we horen te zijn. Aan de hand van de hoeveelheid instraling van de afgelopen tijd was dit ook de verwachting.” In week 18 zijn de laatste op 6 vruchten gesnoeide trossen geoogst met een gemiddeld vruchtgewicht van tussen de 105 en 110 gram. In die week is ook al los geoogst van trossen met 10 stuks vruchten. “We zijn bijzonder tevreden over de kwaliteit van de tomaten.”

Matige verdamping

Eind maart was de verdamping matig door het matige weer, dat niet constant was. “We merkten dat de plant zich ging ophangen aan zijn hoge plantbelasting. Maar gelukkig kregen we begin april meer zonlicht en ging de plant zich herstellen. In de week van de overschakeling naar los oogsten, knipten we een grote hoeveelheid tomaten weg, zodat er ruimte kwam in de kop van de plant om weer te groeien. Maar we zagen dat de kop het lastig had.”

Watergeven in moeilijke periode

“Door in begin april meer water te geven, meer te schermen en een hogere nanacht hebben we geprobeerd de kop dikker te krijgen met vegetatief te sturen. We gaven 3 keer water op instraling. Hierdoor gaven met deze vegetatieve sturing beste wel veel water. Daar zijn we snel vanaf gestapt, omdat we zagen dat door het toenemende zonlicht de kop herstelde en zijn teruggegaan naar 2 keer watergeven op instraling. Achteraf gezien hoefden we niet 3 keer op instraling water te geven, omdat we problemen met wortels kunnen krijgen, zoals Pythium.”

Ondanks het matige weer blijft de bloemenproductie goed

Tevreden over kokos

De teler is best tevreden over de teelt op kokosmat voor het eerste jaar. Dit komt tot uiting in de kilo’s productie die ervan afkomt, en het gewas er beter op staat. In vergelijk met een referentie rijtje steenwolmatten gaat de teelt op kokos beter. “Ondanks het matige weer blijft de bloemenproductie goed.”

Andere onderstam

Dit jaar is er voor een andere onderstam, Astrolite (The Rootstock Company), gekozen. Dat zorgde ervoor dat er een open gewas is en geen last van meeldauw. “Ook hebben we best wel slecht weer gehad, waardoor Botrytis op de loer ligt. Maar we zien op een enkel plekje na niets van deze schimmelziekte. Dat waarschijnlijk ook een positief effect van de onderstam.”

Witte vlieg bestrijden

“Vanaf het begin van de teelt hebben we door de windrichting uit het zuidwesten aan die kant van de kas veel last van witte vlieg. Daarvoor is in week 19 voor het eerst gespoten met Benevia en Siltac, omdat het met Macrolophus en Encarsia niet onder controle was te krijgen.”

In week 20 is er nog met Hiwett gespoten tegen witte vlieg. “Deze middelen houden Macrolophus in leven. De bedoeling is om tot het einde van de teelt deze roofwantsen één keer per drie weken bij te voeren. De redenen hiervoor zijn tweeledig: de Macrolophus meer nakomelingen laten maken en dat ze hoger in de kop te werk gaan met bestrijding van de witte vlieg.”

Auteur: Harry Stijger

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Rick Van Schie

is tomatenteler bij L.A. van Schie in Kwintsheul

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin