Doorgaan naar artikel

‘Overdrachtsbelasting: gelukkig vaak vrijstelling’

Boeren krijgen bijna altijd vrijstelling, maar moeten zich niet laten verrassen door uitzonderingen.

2 of 6%, dat is het tarief voor de overdrachtsbelasting bij de aankoop van onroerend goed. 2% geldt als een woning wordt gekocht, 6% geldt voor het overige vastgoed.

Het is een eenvoudige en constante inkomensbron voor onze overheid, die ook nog eens weinig personeel kost. De uitvoering is namelijk voor een groot deel bij de notarissen neergelegd.

Met name de grondgebonden agrarische sector kan gebruik maken van vrijstellingen

Bij iedere aankoop is deze heffing best een fors bedrag. Een bedrag dat ook bovenop de aankoopprijs komt. Bovendien moet dit iedere keer opnieuw als het onroerend goed weer verkocht wordt.

Gelukkig is er een aantal vrijstellingen voor ondernemers. Met name de grondgebonden agrarische sector kan gebruik maken van deze vrijstellingen. Zo is er bijvoorbeeld een vrijstelling bij bedrijfsopvolging, maar de vrijstelling voor cultuurgrond is verreweg de belangrijkste.

Vrijstelling geldt onder meer voor aankoop van akkerland, weilanden en ondergrond van kassen

Door de cultuurgrondvrijstelling is in verreweg de meeste gevallen geen overdrachtsbelasting verschuldigd als landbouwgrond wordt aangekocht. De vrijstelling geldt bijvoorbeeld voor de aankoop van akkerland, weilanden en de ondergrond van kassen.

Let echter op. Er zijn uitzonderingen en de toepassing van de vrijstelling kent een aantal voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat de grond door een landbouwer bedrijfsmatig gebruikt wordt.

De termijn van 10 jaar is in veel gevallen een fiscaal addertje onder het gras en wordt vaak over het hoofd gezien

De koper hoeft de grond overigens niet zelf te gebruiken. De vrijstelling geldt ook voor een belegger in landbouwgrond zolang die de grond maar verpacht aan een actieve landbouwer.

Verder geldt als eis dat na de aankooptransactie nog minimaal 10 jaar landbouwactiviteiten op de grond worden verricht. Wordt de grond binnen deze periode van 10 jaar aan de landbouw onttrokken dan is de 6% overdrachtsbelasting alsnog volledig verschuldigd.

Deze termijn van 10 jaar is in veel gevallen een fiscaal addertje onder het gras en wordt vaak over het hoofd gezien. Regelmatig komt het voor dat de grond binnen deze 10 jaar niet meer in de onderneming wordt gebruikt.

Pas op voor de uitzonderingen, laat je daar niet door verrassen

Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer die zijn bedrijf staakt en de grond nog hobbymatig voor bijvoorbeeld paarden gebruikt. Of de ondernemer die een zonnepark wil plaatsen. Een zonnepark is geen agrarisch bedrijf en daardoor vervalt de vrijstelling ook.

Zo zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. De vrijstelling voor cultuurgrond is gelukkig bijna altijd van toepassing. Echter, pas op voor de uitzonderingen. Laat je daar niet door verrassen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin