Overbemesting in veel delen EU blijft probleem

14-10-2021 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: Joris Telders
Foto: Joris Telders

In het meest recente verslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de nitraatrichtlijn, gebaseerd op gegevens uit de periode 2016-2019, wordt vastgesteld dat het water in de Europese Unie nog altijd te kampen heeft met nitraatverontreiniging.

Overbemesting blijft in veel delen van de Europese Unie een probleem. De nitraatconcentraties in de Europese Unie zijn in de periode 2016-2019 zowel in het oppervlaktewater als in het grondwater gedaald ten opzichte van de situatie voor de vaststelling van 1991, toen de nitraatrichtlijn van kracht werd. De afgelopen 10 jaar is er echter weinig vooruitgang geboekt, meldt Agriholland op basis van een verslag van de Europese Commissie.

Normoverschrijdingen

Voor de periode 2016-2019 wordt de voor drinkwater vastgestelde grenswaarde voor de nitraatconcentratie nog altijd in 14,1% van het grondwater van de lidstaten overschreden. Verder wordt geconstateerd dat 81% van de mariene wateren, 31% van de kustwateren, 36% van de rivieren en 32% van de meren eutroof is.

Strenger optreden

De Europese Commissie zal actie ondernemen om de naleving van de nitraatrichtlijn te verbeteren. Hiervoor zal in de meeste lidstaten strenger optreden op nationaal en regionaal niveau nodig zijn. Over het algemeen is de kwaliteit van de nationale actieprogramma’s verbeterd, maar in veel gevallen zijn de bestaande maatregelen niet doeltreffend genoeg om verontreiniging te bestrijden.

Grootste uitdagingen

België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen en Spanje staan voor de grootste uitdagingen bij het aanpakken van nutriëntenverontreiniging door de land- en tuinbouw. Bulgarije, Cyprus, Estland, Frankrijk, Italië, Portugal en Roemenië hebben ook hotspots waar de vervuiling dringend moet worden verminderd.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer