Doorgaan naar artikel

‘Overal zit wel een beetje knolvoet’

Johan Vissers in Rijsbergen heeft in de zomer scholieren aan het werk. Ze planten en oogsten zijn eikenbladsla, lollo bionda en lollo rossa en zijn andijvie.

In het najaar is het doorgaans wat minder druk, zodat Vissers en zijn vrouw Jolanda het werk goed kunnen bijhouden. Dit jaar is het anders. “We houden we lang nog volop werk”, aldus Vissers midden vorige week, op de laatste van een reeks zeer zomerse oktoberdagen. “We hebben onze handen nog vol aan het oogsten. Het is daarom ook prettig dat we nu een stagiaire op ons bedrijf hebben.”

Geen valse meeldauw

Reden voor de vlotte gang van zaken is het gunstige weer: ”Onder zulke omstandigheden zie je de gewassen nog flink wat massa maken. Dat is ook gunstig voor de kwaliteit en het helpt om schimmels als valse meeldauw buiten de deur te houden. Verder hebben we resistente rassen en passen regelmatig kaliumfosfiet als bladbemesting toe.” De laatste insectenbestrijding in de bladgewassen was begin september. “Ik vond nog wat bladluizen, daar is toen nog Movento op gegaan.”

Foto: Joost Stallen

Foto: Joost Stallen

Knolvoettolerante Chinese kool

De prijs voor de bladgewassen bestempelde Vissers vorige week als redelijk. “Het brengt me niet in hallelujah-stemming, maar de teelt kost ook zeker geen geld.” Als alles volgens het boekje blijft verlopen, is het rond 1 november gedaan met de bladgewassen en staat de oogst van Chinese kool weer voor de deur. Vissers teelt het ras Storkin, een knolvoettolerant ras. Dat kan nog enige ruimte geven bij de aanwezigheid van knolvoet. “De planten groeien mooi door, maar met de warmte als in het afgelopen weekend zie je wel dat het gewas het taai heeft. De planten zijn wel overeind gebleven. We hebben nu eenmaal een vrij intensief bedrijf, overal zit wel wat knolvoet.”

“In augustus/september hebben we flink veel regen gehad, dan merk je dat de structuur een behoorlijke tik krijgt en dat de schimmel gaat opspelen. Je kunt wel wat doen met kalkstikstof, maar dat is niet afdoende. De schimmeldruk is ook een van de redenen waarom we alleen in het voor- en najaar Chinese kool telen. Het enige dat echt helpt is verse grond, dat zou noodzakelijk zijn voor de jaarrondteelt.” Vanaf begin oktober is niet meer gespoten tegen insecten, wel is nog eenmaal Amistar Top ingezet tegen witte roest en Alternaria.

Auteur: Joost Stallen

Share this

Afbeelding
Johan Vissers

bladgewassenteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin