Doorgaan naar artikel

Opvallende resultaten uit koolonderzoek

De verschillen in werking van middelen tegen rupsen en koolvlieg blijken dit jaar klein, omdat de ziektedruk laag is. Door de hoge druk van trips komt het verschil in gevoeligheid tussen rassen wittekool wel goed naar voren.

Dat blijkt uit onderzoek van het Belgische onderzoekscentrum Inagro. Afdelingshoofd Tuinbouw open lucht Danny Callens beoordeelde een groot aantal rassen wittekool op hun gevoeligheid voor trips. Dat er verschillen zijn in de mate van gevoeligheid van rassen voor trips is bekend en dat wordt in deze proef nog eens bevestigd.

De proefgewassen zijn op 1 juni geplant en zullen bij de oogst verder beoordeeld worden. Bij de beoordeling op het veld kwam het ras Expect van Bejo met een berekende plaagindex van 8,9 als het minst tripsgevoelige ras uit de bus. De overige rassen in volgorde van gevoeligheid: Mucsuma (Rijk Zwaan) 15,6; Storidor (Syngenta) 25,6; Kaluga (Bejo) 27,8; Elastor (Syngenta) 36,7; Novoton (Syngenta) 37,8; Count (Clause) 38,9; Storema (Rijk Zwaan) 42,2; Prodikos (Syngenta) 45,6; Verdeco (Takii) 54,4; Factor en Zenon (Syngenta) 55,6; Predeco (Takii) 65,6; Squadron (Clause) 67,8 en tenslotte Guard (Clause) als meest gevoelige met een plaagindex van 73,3.

Rupsen in bloemkool

In het onderzoek naar bestrijding van rupsen in bloemkool was de ziektedruk van koolmot dit jaar laag, dit in tegenstelling tot vorig jaar. Het onderzoek richt zich binnen het Interreg-ECOPAD project op de effectiviteit van biologische middelen in vergelijking tot gangbare middelen.

De combinatie van vier keer Xentari met 0,4 liter Decis EC 25% of twee keer 0,125 liter Coragen per hectare helpt het beste om dergelijke schade van rupsen in bloemkool te voorkomen. - Foto: Stan Verstegen

De combinatie van vier keer Xentari met 0,4 liter Decis EC 25% of twee keer 0,125 liter Coragen per hectare helpt het beste om dergelijke schade van rupsen in bloemkool te voorkomen. – Foto: Stan Verstegen

De schade in de onbehandelde groep was bij de laatste beoordeling op 4 oktober met een score van 4,5 gemiddeld te noemen. Vier keer behandelen met 1 kilo Xentari (Trichoplusia+Bacillus thuringiensis ssp aizawai) per hectare leverde met 4,8 een geringe verbetering. Datzelfde geldt voor vier keer 1 kilo Dipel (Bacillus thuringiensis spp kurstaki) per hectare. Dat leverde een score van 4,9 op. Vier keer deze producten gemengd spuiten leverde een 6,1 op, maar de combinatie van vier keer Xentari met 0,4 liter Decis EC 25% kwam met 8,0 heel goed uit de bus. Twee keer 0,125 liter Coragen per hectare was met 8,1 vergelijkbaar.

Koolvlieg in bloemkool

Bij bloemkool bleek bij de beoordeling op 16 mei dat 9% van de op 21 april geplante planten in de onbehandelde proefgroep was weggevallen door de koolvlieg. Bij de behandelde objecten was dat 0%.

Op 30 mei was in de onbehandelde groep 75% weggevallen en bij de behandeling met Tracer op de plantenbak 49%. Bij de oogst waren de percentages 92 en 64%, terwijl gemiddeld over de proef 53% wegviel.

Het beste object kwam tot 22% uitval. Een extra gewasbehandeling met onder andere Decis EC 25% had in deze proef geen extra effect, vermoedelijk omdat de eitjes al waren afgezet. Net als Decis werkt ook het andere toegepaste middel alleen tegen de vliegen.

Tellingen ziektedruk

Uit tellingen van Inagro blijkt dat er eind april 2017 nog weinig koolvliegen werden waargenomen. Vanaf begin mei nam de druk snel toe. Zeker in de provincie West-Vlaanderen, waar de druk traditioneel hoger is dan in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Begin juni was er veel uitval door de koolvlieg te zien. De druk van de koolmot daarentegen was dit jaar beduidend lager dan in 2016.

Ook in spruitkool bleek uit waarnemingen dat de druk van de koolvlieg dit jaar veel hoger is dan in 2016, in alle drie de provincies. Bij de koolmot geldt ook in spruitkool het omgekeerde; de druk was een heel stuk lager dan in 2016.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin