Doorgaan naar artikel

Oprukkende knolcyperus vraagt integrale aanpak

De factsheet ‘Integrale beheersing van knolcyperus’ beschrijft hoe het onkruid met een geïntegreerde teeltaanpak te beheersen valt - Foto: Bert Jansen. premium

De factsheet ‘Integrale beheersing van knolcyperus’ beschrijft hoe het onkruid met een geïntegreerde teeltaanpak te beheersen valt - Foto: Bert Jansen.

De Business Unit Open Teelten van Wageningen University & Research heeft een factsheet opgesteld om knolcyperus integraal aan te pakken. Door het hardnekkige onkruid krijgen telers steeds vaker een teeltverbod opgelegd.

De factsheet ‘Integrale beheersing van knolcyperus’ beschrijft hoe het onkruid met een geïntegreerde teeltaanpak (ICM) te beheersen valt. Zo is in de factsheet onder meer te lezen welke gewassen in meer of mindere mate knolcyperus kunnen beconcurreren. Vezelhennep heeft daarbij de meeste potentie. Voor directe bestrijding biedt snijmais de beste mogelijkheden. Ook groenbemesters kunnen knolcyperus verminderen en een goed akkerrandbeheer is van belang, stelt de BO Akkerbouw.

Reeks van maatregelen tegen knolcyperus

De factsheet bundelt alle maatregelen die genomen kunnen worden om knolcyperus tegen te gaan. De maatregelen zijn ingedeeld naar de 5 pijlers van geïntegreerde teelt. Dit zijn gewasdiversiteit (vruchtopvolging), rassenkeuze en teeltwijze, bodembeheer, gerichte bestrijding, monitoring en evaluatie. Bij iedere pijler staat welke specifieke maatregelen van toepassing zijn.

Kennistransfer Plantgezondheid

De Business Unit Open Teelten van Wageningen University & Research stelde de factsheet op voor het Kennis op Maat-project Kennistransfer Plantgezondheid. Hierin werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en BO Akkerbouw samen aan de ontsluiting van kennis voor telers.

Bekijk meer

Delen

Stan Verstegen
Stan Verstegen

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin