Doorgaan naar artikel

Oproep LTO: maak impact Actieprogramma Nitraatrichtlijn kenbaar

Foto: Stan Verstegen

Foto: Stan Verstegen

LTO Nederland roept telers op om de gevolgen van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn kenbaar te maken. Als de plannen doorgaan, heeft dat grote gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Onlangs heeft het ministerie van LNV de internetconsultatie voor het 7e Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN) geopend. LTO Nederland bereidt een uitgebreide inhoudelijke reactie voor, maar roept ook leden op om de impact hiervan op het eigen bedrijf in beeld te brengen en schriftelijk te reageren op de internetconsultatie. Dat kan tot en met 18 oktober. Hieronder staat een link naar een voorbeeldbrief die te gebruiken is voor een reactie.

Voornemens

De in het APN opgenomen voorstellen betreffen een verplichte rotatie met 1 keer in de 3 of 4 jaar een rustgewas in het teeltplan. Op zand- en lössgronden zou per 2023 op 1 oktober 60% van het areaal moeten zijn ingezaaid met een vanggewas. Vanaf 2027 wordt dat dan op alle percelen na het hoofdgewas verplicht. Verder zijn er plannen voor bredere teeltvrije zones langs alle watergangen.

Achtergrond

Elk land in de EU is verplicht iedere vier jaar een nieuw Actieprogramma in te dienen met als doel verontreiniging van grond- en oppervlaktewater met nitraat te verminderen. De impact van het voorgestelde 7e Actieprogramma voor de komende vier jaar is groot: het is sterk regulerend en geldt voor iedereen, ongeacht of je al maatregelen hebt genomen. Het vraagt ingrijpende veranderingen van de bedrijfsvoering waarbij de economische onderbouwing nog niet is doorberekend. LTO vindt dit voorgestelde ontwerp 7e APN al ‘onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar’.

 • Download hier de voorbeeldbrief
 • Mail de brief naar: planMER7eAP@minlnv.nlOf stuur hem op naar:
  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit
  t.a.v. Zienswijze ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en plan-MER
  Postbus 20401
  2500 EK Den Haag

Delen

Stan Verstegen
Stan Verstegen

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin