Oproep: graag heldere regels en grondstofzekerheid

13-06-2016 | |
watercontrole. Foto: Guido Benschop
watercontrole. Foto: Guido Benschop

De Nederlandse agrifoodsector wil dat politieke partijen streven naar eenduidige regels, steun voor innovatie en export en zekerstelling van de grondstoffen voor de voedselvoorziening. Dat blijkt uit een tienpuntenplan dat de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI), Het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) en LTO Nederland gezamenlijk hebben gepubliceerd.

Boeren en tuinders, voedselverwerkers en supermarkten willen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar duidelijk maken dat de kracht van de agrofoodsector in gemeenschappelijk Nederlands belang is. Daar horen bijvoorbeeld geen belastingen bij op suiker of vlees, zoals sommige politieke partijen regelmatig bepleiten. De drie organisaties zijn er wel voor de consument meer bewust te maken over bewust en gezond leven, met zo min mogeliljk voedselverspilling.

‘Concurrentievervalsing’ door verschillende regels in verschillende landen

Duidelijke en goed afgestemde regelgeving (zowel tussen verschillende overheden binnen Nederland, als tussen Europese lidstaten) is volgens de drie belangenorganisaties van groot belang. Tegenstrijdig beleid, onzekerheid over investeringen en concurrentievervalsing zijn de bedrijven een doorn in het oog. “Op dit moment is er te weinig beleidsafstemming tussen en binnen ministeries en tussen lokale, nationale en Europese overheden, wat innovatie en verduurzaming vertraagt”, aldus het plan.

‘Sterke keuringsinstantie nodig, verder bezuinigen onacceptabel’

Om Nederland als voedselproducent en -exporteur goed op de kaart te houden is een sterke keurings- en certificeringsinstantie nodig (NVWA) die efficiënt en met kennis van zaken opereert. “Het is onacceptabel om uit efficiëntieoverwegingen opnieuw bezuinigingsrondes of reorganisaties op te leggen waardoor noodzakelijke kennis verloren gaat”, schrijven de drie organisaties.

‘Agrarische grondstofzekerheid speerpunt’

In het handels- en buitenlands beleid moet agrarische grondstofzekerheid speerpunt worden. De organisaties noemen daarbij grondstoffen als soja en graan, waarvoor nog beperkt aandacht is in het Europese Raw Material Initiative. Het tienpuntenplan noemt de grondstoffenkringloop in de agrofoodketen als vijfde aandachtspunt. Belemmeringen in de regelgeving, die het sluiten van de kringloop bemoeilijken, zouden moeten worden weggenomen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer