‘Oppassen met erfenis’

17-11-2017 | Laatste update op 01-08 | |
Seegers
Pieter Seegers fiscalist
Foto: ANP
Foto: ANP

Een erfenis ontvangen is financieel vaak positief, maar lang niet in alle gevallen. En in sommige gevallen kun je maar beter van de erfenis afzien en deze niet aanvaarden.

In ieder geval moet je goed uitkijken of de erfenis niet negatief is. Want heb je de erfenis zuiver aanvaard, dan zijn de bezittingen voor de erfgenaam, maar moet deze ook de schulden betalen.

Het risico dat er achteraf schulden opduiken waar je geen rekening mee hebt gehouden, is best groot. Zeker als een onderneming tot de boedel hoort. Er kunnen na het overlijden plotseling claims van afnemers opduiken, of er kloppen leveranciers aan de deur die nog niet zijn betaald. En vergeet de oude belastingschulden van de erflater niet. Ook deze vervallen niet door overlijden.

Dit blijkt recent weer eens heel pijnlijk uit een procedure waar de fiscus nog aanslagen open had staan die maar liefst 11 jaar oud waren. Dat wisten de erfgenamen niet en zij moesten vervolgens de portemonnee trekken.

Erfgenamen beter beschermd

Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen overigens wel beter beschermd tegen onverwacht opduikende schulden. De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden is op die datum in werking getreden. En dat is een goede zaak.

Onoplettende erfgenamen worden door deze nieuwe wet beter beschermd tegen schulden van de erflater.

Er is namelijk een uitzonderingsclausule ingevoerd. Als de erfgenaam de erfenis zuiver heeft aanvaard en er een onverwachte schuld opduikt, kan de zuivere aanvaarding alsnog worden teruggedraaid. Maar dan is er wel snel actie nodig. In dat geval moet de erfgenaam binnen drie maanden de kantonrechter verzoeken om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Als een erfenis beneficiair wordt aanvaard, hoeven de schulden alleen te worden betaald met geld uit de erfenis. De erfgenamen hoeven dan niet zelf bij te betalen. Maar let op: er geldt een onderzoeksplicht voor de erfgenamen. Er is dus niet snel sprake van een onverwachte schuld.

‘Vraag bij de Belastingdienst na of er nog schulden openstaan’

Een erfenis aanvaarden brengt risico’s met zich mee. Dat geldt zeker ook als er onverwacht nog belastingschulden opduiken. Vraag dan ook in voorkomende gevallen bij de Belastingdienst na of er nog schulden openstaan. Anders ben je misschien later de klos.

Meer over


Beheer