Opnieuw tijdelijke vrijstelling Benevia in prei

30-07-2019 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Evenals vorig jaar krijgt Benevia een tijdelijke toelating voor de bestrijding van trips in prei. De toelating geldt voor 120 dagen na publicatie in de Staatscourant.

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de onbedekte teelt van prei ter bestrijding van tabakstrips. De dosering is 0,75 liter per hectare en Benevia (cyantraniliprole) mag maximaal 2 keer per teeltcyclus worden toegepast met een minimale interval tussen de toepassingen van 7 dagen. De veiligheidstermijn is 14 dagen.

Beperkingen toepassing

De beperking van maximaal 2 keer is om ophoping van persistente bodemmetabolieten te voorkomen. Op hetzelfde perceel mogen na 2 keer Benevia ook geen andere producten meer worden toegepast die cyantraniliprole bevatten. Het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden is verboden. Omdat het middel gevaarlijk is voor bijen dienen eventueel aanwezige bloeiende onkruiden voor de toepassing verwijderd te worden.

Toedieningstechnieken

Benevia mag alleen worden toepast bij gebruik van 1 van de volgende 3 spuittechnieken:

  • Met een veldspuit met sleepdoeksysteem in combinatie met TeeJet AI 110-015 spuitdoppen en een spuitdruk van maximaal 3 bar en een bijbehorende kantdop bij een spuitdophoogte van maximaal 20 centimeter met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 2 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste rij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).
  • Met een lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte spuitapparatuur, maximaal 30 centimeter boven de top van het gewas) met driftarme Venturidop in combinatie met een kantdop en luchtondersteuning met inachtneming van een totale teeltvrije zone van tenminste 2 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelsgrens).
  • Met een conventionele spuit met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop en Hardi TwinForce luchtondersteuning met inachtneming van een totale teeltvrije zone van tenminste 2 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelsgrens).

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer