Opbrengst biologisch nadert gangbaar

06-02-2018 | Laatste update op 29-08 | |
Foto: Michel Zoeter
Foto: Michel Zoeter

De opbrengsten in een biologisch landbouwsysteem komen steeds dichter bij de gangbare teelt.

Dat concluderen onderzoekers op basis van data van Proefboerderij Vredepeel van Wageningen Plant Research na langjarige proeven in vijf teelten, waaronder prei en erwten, maar ook maïs, suikerbieten, aardappelen en gerst. De biologische teelt is stabieler met een efficiënter nutriëntengebruik.

Het is slechts een kwestie van tijd voor het gat tussen biologische en gangbare opbrengsten is gedicht, stellen de hierin samenwerkende onderzoekers van Wageningen University & Research, Universiteit Leiden en ecologie-instituut NIOO-KNAW.

Biologisch systeem erg stabiel

Zij analyseerden de resultaten van een biologisch en twee gangbare landbouwsystemen, 13 jaar lang onder gelijke bodemomstandigheden. Bij aanvang van het onderzoek waren de opbrengsten in het biologische landbouwsysteem lager, maar na 13 jaar is de inhaalslag bijna voltooid, terwijl lagere stikstofgiften nodig zijn.

Verrassend is de waargenomen stabiliteit in het biologische systeem; minder variatie in pH, een rijk bodemleven, betere mineralisatie en beschikbaarheid van voedingsstoffen. Ook zagen de onderzoekers de bodemstructuur in de biologische landbouw verbeteren met hogere organischestofconcentraties, minder uitspoeling van nitraat en minder aaltjes.

Rasverbeteringen lieten opbrengst stijgen

In de tweede helft van de 20e eeuw zijn de agrarische opbrengsten sterk gestegen door zowel rasverbeteringen als gewasbeschermingsmiddelen en minerale meststoffen, vat het onderzoeksteam samen. Intensiever grondgebruik ging echter ook gepaard met organischestofverlies en minder bodembiodiversiteit, waardoor de bodem inboet in weerbaarheid tegen weersextremen en ziekten en plagen. Het biologische systeem is hier beter tegen bestand, blijkt uit het onderzoek.

De wens van en uitdaging voor van de landbouw is: meer productie met minimaal verlies aan biodiversiteit, uitspoeling van voedingsstoffen en minimale uitstoot van broeikasgassen.

Biologisch duurzamer met gelijke productie

Biologische landbouw wordt als duurzamer beschouwd, maar ook als minder productief dan conventionele landbouw. Dit onderzoek, gepubliceerd op Elsevier-platform ScienceDirect, weerlegt dat laatste.

Boerderij
Meer over


Beheer