Opbouwen en afbreken tijdelijke woonunits te duur

28-09-2017 | Laatste update op 08-06 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Telers willen liever permanente voorzieningen realiseren voor arbeidsimmigranten. Na elke vergunningperiode tijdelijke woonunits afbreken is te duur.

Bovendien worden wooneenheden wrak na een aantal jaar steeds opbouwen en afbreken. De gemeente Echt-Susteren wil telers daarom tegemoet komen door regels voor permanente wooneenheden op de bedrijven te verruimen. Dat blijkt uit de beleidsnotitie Huisvesting Shortstay arbeidsimmigranten van de gemeente.

Personeel van andere bedrijven huisvesten

Gemeente Echt-Susteren heeft geprobeerd de regels met andere gemeentes af te stemmen, maar dat is niet gelukt. De mogelijkheid wordt gecreëerd om – onder voorwaarden – wooneenheden te realiseren op de bedrijven en tot maximaal 120 mensen te huisvesten. Dat mag ook personeel zijn van andere bedrijven, mits er maar minimaal 50% van de werknemers op het eigen bedrijf werkzaam zijn, zo stelt de gemeente.

Permanente bewoning

In het buitengebied wordt niet alleen onderscheid gemaakt in arbeidsmigrantenhuisvesting in bestaande woningen en andere leegstaande gebouwen en complexen, maar ook in tijdelijk gebruik van wooneenheden op agrarische bedrijven, permanente logiesgebouwen bij agrarische bedrijven in vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) en tijdelijke wooneenheden op recreatieve bedrijven. Die mogelijkheden houdt de gemeente overeind. Wel hoopt de gemeente dat met het huisvesten van meer personeel op de bedrijven in grotere wooneenheden een einde komt aan huisvesting op recreatieterreinen en overlast in de dorpskernen.

Nieuwe wooneenheid met meer leefruimte

In de regels van de gemeente Echt-Susteren is opgenomen dat een nieuwe wooneenheid per bewoner maximaal 12 vierkante meter leefruimte moet bevatten. Ook geeft de gemeente een exploitatievergunning af, zodat zij beter kan toezien op permanente vergunningen en ingrijpen bij eventuele misstanden.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer