Doorgaan naar artikel

Oost-Europese landen blokkeren akkoord over GLB

Phil Hogan. - Foto: ANP

Phil Hogan. - Foto: ANP

De Europese landbouwministers zijn er niet in geslaagd overeenstemming te krijgen over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De drie Baltische staten, Polen en Slowakije willen per se dat in de tekst wordt vastgelegd dat de directe betalingen in alle lidstaten moeten worden gelijkgetrokken.

Financiële plaatje GLB

De Bulgaarse voorzitter Rumen Porodzanov zei na afloop van de landbouwraad in Brussel dat hij het desalniettemin een goed resultaat vond dat 23 van de 28 lidstaten zich konden vinden in een eindtekst.

Volgens Porodzanov en Europees landbouwcommissaris Phil Hogan is het op dit moment nog moeilijk een positie in te nemen over het gelijktrekken van de hectaretoeslag, omdat nog niet bekend is hoe het landbouwbudget er uit gaat zien. Daarover komt in mei een voorstel van de Europese Commissie naar buiten.

Daarna, eind mei of begin juni, zal er een nadere financiële invulling komen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Phil Hogan. - Foto: ANP

Phil Hogan. – Foto: ANP

Gekoppelde steun

De lidstaten zijn het erover eens dat er mogelijkheden moeten blijven voor gekoppelde steun, al is Duitsland daartegen. Bij gekoppelde steun is de Europese subsidie afhankelijk van de productie of bijvoorbeeld de omvang van de veestapel.

Porodzanov zei dat gekoppelde steun noodzakelijk is omdat er in sommige landen boeren zijn die wel vee hebben, maar geen grond hebben. Zij lopen steun mis, die is gebaseerd op het areaal.

De Europese Commissie wil volgende maand met nadere voorstellen komen om de concurrentiepositie van de boer in de keten te verbeteren.

Flexibliteit lidstaten gewenst

Bij het maken van die voorstellen betrekt de Europese Commissie de inbreng van de landbouwministers. Hogan toonde begrip voor de 5 lidstaten die vasthouden aan het gelijktrekken van de hectare steun, maar hij betreurde dat die lidstaten niet in staat waren enige flexibiliteit te tonen, “ook al wisten we dat het moeilijk zou worden.”

De Europese koepel van landbouworganisatie Copa-Cogeca zegt in een reactie blij te zijn met de conclusies die voorzitter Porodzanov trok. Copa-Cogeca juicht toe dat in de voorstellen tot nu toe focus ligt op vereenvoudiging van het GLB en op efficiëntieverbetering. Dat de lidstaten het belang van directe betalingen onderschrijven wordt door Copa-Cogeca ook positief beoordeeld.

Beheer
WP Admin