Doorgaan naar artikel

Ook aquathermie en windenergie optie glasgebied NEXTgarden

Voor de energietransitie van het gebied NEXTgarden is aquathermie en windenergie ook onderdeel van de gereedschapskoffer. Het warmtenet van tuinders moet daarnaast snel uitgebreid worden.

Dat blijkt uit het Beleidskader Energietransitie 2023-2025 van de gemeente Lingewaard. Het glasgebied moet in 2030 energieneutraal zijn, maar is daar al hard naar op weg met onder meer forse investeringen in zonnepanelen en CO2-afvanginstallaties (buitenlucht). In het beleidskader noemt de gemeente Lingewaard nog extra instrumenten.

In de gemeente Lingewaard ligt een bestaand warmtenet op tuinbouwgebied NEXTgarden. Op dit moment wordt het warmtenet gevoed door een snoeihoutcentrale die wordt gestookt met lokaal snoeihout, aangevuld met enkele gasgestookte wkk’s die warmte (en elektriciteit) aan het net leveren. De gemeente werkt samen met ondernemers aan verduurzaming van deze bronnen. Zon- en aquathermie gaan hierin een belangrijke rol spelen, schrijft de gemeente.

Turbines achter de hand houden

Ook voor windenergie houdt de gemeente de deur open voor de glastuinbouw. Met de keuze voor windturbines langs de A15 is wind op NEXTgarden nu vooralsnog niet meer aan de orde. “Mocht in de toekomst de ontwikkeling van de glastuinbouw vragen om fors meer elektriciteit, bijvoorbeeld voor de opwek van warmte, dan zal deze extra capaciteit binnen NEXTgarden worden gezocht”, schrijft de gemeente.

Lingewaard signaleert een gevoelige afweging tussen een warmtenet en extra energie-opwek als zonnepanelen en windturbines. Als het minder goed lukt om een warmtenet uit te breiden, zijn meer turbines nodig. Of als het lukt een geothermische bron aan te leggen met temperaturen van 60-80 graden, dan vergt dat weinig relatief weinig elektriciteit om warmte te leveren. Als gekozen wordt voor aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) als warmtebron, dan vergt dit meer elektrische energie om met warmtepompen de gewonnen warmte naar hogere temperaturen te brengen.

Huizen op tuindersnet

Uitbreiding van het warmtenet van energiecoöperatie Lingezegen Energy staat dus hoog op de politieke agenda. In 2021 is door overheden het Warmtenetwerk Lingewaard BV (WNL) opgericht. Dit warmtenetwerkbedrijf gaat het warmtenet binnen NEXTgarden als open netwerk uitbreiden. Zo krijgen nieuwe en bestaande tuinbouwbedrijven op NEXTgarden en bedrijven op Agropark de mogelijkheid hierop aan te sluiten. Ook wil de gemeente uitbreiden naar de bebouwde omgeving. In 2030 moeten 4.000 huizen zijn aangesloten, staat in de notitie.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin