Oogstschadevergoeding voor Vlaamse tuinder

27-09-2017 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

De Vlaamse regering erkent de vorst- en droogteschade van dit voorjaar als ‘landbouwramp’. Daardoor krijgen getroffen boeren en tuinders een deel van hun oogstverlies vergoed via het Vlaams Landbouwrampenfonds.

Dit jaar werd de Vlaamse land- en tuinbouw getroffen door achtereenvolgens nachtvorst in april en aanhoudende droogte van april tot juni. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) bevestigde dat beide weerfenomenen uitzonderlijk waren (terugkeerperiode van minstens 20 jaar).

Verdorde teelten

De droogteschade van april tot juni trof vooral de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Door het langdurig karakter van de droogte en de beperking van het watergebruik in die periode, verdorden teelten of liepen zij een onherstelbare groeiachterstand op, concludeert de Vlaamse Overheid.

De vorstschade van april trof vooral fruit- en siertelers.

Oogstverlies deels vergoed

De Vlaamse regering heeft de gevolgen van beide weerfenomenen erkend als landbouwramp, zodat boeren en tuinders een deel van hun oogstverlies via het Vlaams Landbouwrampenfonds vergoed kunnen krijgen. Enkel geregistreerde landbouwondernemingen kunnen een dossier indienen. Per schadelijder bedraagt het plafond van schadeloosstelling maximaal € 114.700.

Bij de vorstschade komen fruitteelt, sierteelt, notenteelt, boomkwekerij en wijnbouw in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bij de droogteschade komen groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer