Doorgaan naar artikel

Onzekerheid stroomlevering groter na 2025

De flexibele wkk kan snel inspelen op tekorten aan wind en zon. - Foto: Peter Visser premium

De flexibele wkk kan snel inspelen op tekorten aan wind en zon. - Foto: Peter Visser

Vanaf 2025 verwacht Tennet minder leveringszekerheid van stroom. Het kabinet komt met plannen voor stroomopslag.

Volgens netbeheerder Tennet kan na 2030 een tekort aan stroom ontstaan. Na 2025 neemt de onzekerheid daarover al toe. Het kabinet wil dit probleem vooral aanpakken door de opslag van stroom te stimuleren en de vraag naar elektriciteit beter te sturen. Tennet werkte daarvoor een aantal toekomstscenario’s uit.

In het onderzoek van Tennet wordt de leveringszekerheid na 2025 al onzekerder. Plannen voor opslag in bijvoorbeeld batterijen zullen daar op deze middellange termijn niet veel aan veranderen.

Investeren in opslag en waterstof

Voor 2030 schetst Tennet een scenario waarbij overheid en bedrijfsleven meer investeren in opslag van elektriciteit in batterijen, maar ook in waterstof en warmte. Dat verhoogt de opslagkcapaciteit in 2030 met meer dan 50% naar 30 GW (ten opzichte van de verwachting zonder extra investering in opslag van elektriciteit). De opslag in batterijen wordt in 2030 hoger ingeschat dan de opslag in gasvorm (waterstof).

Batterijcapaciteit onzeker

Hoewel de flexibiliteit toeneemt, blijft Nederland in 2030 voor zijn leveringszekerheid voor een belangrijk deel afhankelijk van het buitenland. Daarnaast is de aangenomen batterijcapaciteit onzeker, schrijft Tennet. De leveringszekerheid hangt af van hoe succesvol opslagplannen zijn. Als het batterijvermogen achter blijft, heeft dat vrij grote invloed op het daadwerkelijk behaalde niveau van leveringszekerheid. Veel grotere batterijcapaciteiten dan geraamd zullen iets minder effect hebben, schrijft Tennet.

Wkk sneller rendabel bij hoge energieprijzen

In het Tennet-rapport wordt de rol van glastuinbouw als flexibele schil in de stroomproductie niet afzonderlijk genoemd. Over warmtekrachtkoppeling schrijft Tennet wel dat de warmte die wordt geproduceerd bij de stroomproductie tegen de waarde van aardgas wordt gewaardeerd. Dat maakt de warmtekrachtkoppeling sneller rendabel bij hoge gasprijzen.

Voor duurzame stroomproductie kan de verkoop van Garanties van Oorsprong een extra inkomstenbron worden. Dat geldt niet voor gangbare stroomproductie. De glastuinbouw kan bij hoge stroomprijzen een warmtekrachtkoppeling (wkk) sneller rendabel maken.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin