Doorgaan naar artikel

Ontwikkeling naar megabedrijven glastuinbouw

De snelle daling van het aantal glastuinbouwbedrijven lijkt te passen bij een ontwikkeling naar megabedrijven.

Dat stelt de gemeente Westland in het rapport De Economische Opgave voor Westland 2019-2022. De afgelopen jaren nam het aantal glastuinbouwbedrijven in Westland af. Waar Westland in 2010 nog 924 tuinbouwbedrijven kende, waren dit er in 2016 nog 673. De afgelopen jaren is het glastuinbouwareaal in oppervlakte echter nauwelijks veranderd. Er zijn dus minder bedrijven, maar deze zijn wel groter en bestrijken een nagenoeg gelijkblijvend grondgebied. Dit past volgens de gemeente bij een ontwikkeling naar een aantal megabedrijven en een gestaag dalende groep ‘kleinere’ producenten.

Ontwikkeling naar megabedrijven veelal buiten Westland

In de gemeente Westland is momenteel 4.400 hectare beschikbaar voor de primaire glastuinbouwproductie, waarbinnen netto 2.400 hectare productieareaal staat. De ontwikkeling naar megabedrijven vindt veelal buiten Westland plaats. Tuinbouwondernemers kiezen veelal voor een basis in Westland en kunnen grootschaliger uitbreiding elders realiseren, bijvoorbeeld in Noord-Holland.

Toekomstige ontwikkelingsruimte

In Westland komt mogelijk een nieuwe visie op de ontwikkeling van de ruimte in de gemeente. In een motie van onder meer oppositiepartij Westland Verstandig, wordt opgeroepen tot een brede discussie over de ontwikkelingsruimte van glastuinbouw in de toekomst, voor woningbouw en natuur. Nu al is 76% van het grondoppervlak bebouwd en neemt de ruimte voor bedrijventerreinen toe. Het inwonertal zal tot 2030 snel groeien, waardoor ruimte voor woningbouw gevonden moet worden.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin