Doorgaan naar artikel

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater waterschap De Dommel

Vanaf 15 juni stelt waterschap De Dommel een verbod in voor het onttrekken van water uit beken en sloten. Er mag nog wel water worden onttrokken uit de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal, de Tongelreep en de Zandleij.

In alle overige stroomgebieden van de beken en watergangen, inclusief alle zijsloten die erin uitkomen, geldt een onttrekkingsverbod. Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties en voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met water uit de beken of sloten is toegestaan. Waterschap De Dommel voert verscherpte controle uit op de naleving van het verbod om water te onttrekken.

Tot nader tijdstip

Het onttrekkingsverbod gaat in op 15 juni en duurt tot een nader vast te stellen tijdstip. Als de afvoeren weer op peil zijn, heft het waterschap het verbod op. Anders blijft het tot 1 oktober van kracht. Voor enkele gebieden geldt een onttrekkingsverbod voor een vaste periode. Voor stroomgebieden van De Beeksche Waterloop, Breugelsche beek en Sonseheideloop geldt een permanent verbod in verband met bescherming van de hoeveelheid ingelaten water vanuit het Wilhelminakanaal. Voor de bovenlopen van de Reusel en Nete en de Beerze en voor Park Meerland bij Eindhoven, geldt het verbod voor de vaste periode van 1 april tot 1 oktober.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin