Doorgaan naar artikel

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater Noord- en Midden-Limburg

Foto: Stan Verstegen

Foto: Stan Verstegen

Waterschap Limburg heeft besloten dat vanaf vrijdag 26 augustus 2022, 12.00 uur een volledig onttrekkingsverbod oppervlaktewater voor kapitaalintensieve teelten ingesteld wordt voor Noord- en Midden-Limburg.

Van het volledige onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor kapitaalintensieve teelten in Noord- en Midden Limburg zijn de riviertjes de Swalm, Niers en Roer uitgezonderd. Voor deze riviertjes blijft het per 5 augustus 2022 ingestelde aangescherpte onttrekkingsverbod van kracht. Dat betekent dat onttrekkingen voor de beregening van hard fruit alleen zijn toegestaan tussen 10.00 en 20.00 uur en voor andere kapitaalintensieve teelten alleen tussen 20.00 en 10.00 uur.

Melding voor ontheffing

Voor agrariërs in Noord- en Midden Limburg met kapitaalintensieve teelten die volledig afhankelijk zijn van beekwater en niet beschikken over een redelijk alternatief is er de mogelijkheid zich bij het waterschap te melden om een incidentele ontheffing aan te vragen. Het waterschap zal deze melding toetsen en indien ze aan de voorwaarden voldoen een ontheffing afgeven.

Inspecties

Inspecteurs van het waterschap gaan in de avonden en weekenden inspecties uitvoeren waar ze letten op het droogvallen van beken en illegale onttrekkingen. Overtreding van het ingestelde onttrekkingsverbod wordt bestraft met een boete van € 1.500.

Bekijk meer

Delen

Stan Verstegen
Stan Verstegen

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin