Ontsmetters regelmatig checken

01-03-2018 | Laatste update op 04-08 | |
Foto: Groenten & Fruit
Foto: Groenten & Fruit

Regelmatig blijken drainwaterontsmetters niet de resultaten op te leveren die daarvan verwacht mogen worden.

Ontsmetters moeten ervoor zorgen dat er, bij recirculatie van gietwater, geen eventuele ziektverwekkers uit het drainwater terug in de kas kunnen komen. Het kan geen kwaad om daar regelmatig (bijvoorbeeld minimaal vier keer per jaar) een controle op uit te voeren.

Schimmels en bacteriën over

Eurofins Agro hoort bij telers nog veel de opmerking “Een ontsmetter is zo duur, hij zal dus wel goed werken.” Maar uit zijn laboratorium-testen van de OntsmetterCheck komen andere resultaten. Uit een dataset van bijna vijfhonderd monsters, die getrokken zijn na een ontsmetting, bleek in bijna 40% van de gevallen het aantal getelde kolonievormende eenheden (kve-getal) groter te zijn dan 500 per milliliter. Dat is boven de grenswaarde die als algemene richtlijn is gesteld voor het kiemgetal bij een voldoende werkende ontsmettingsinstallatie. In bijna 30% van de gevallen werden zelfs meer dan 1.000 kve per milliliter geteld. Er blijven na ontsmetting dus soms nog behoorlijk wat schimmels en bacteriën over.

Oorzaken matige werking

Mogelijke oorzaken van hoge waarden zijn verkeerde apparaatinstellingen, of het ontbreken van jaarlijks onderhoud. Door dat laatste kunnen er bijvoorbeeld oude lampen in een UV-installatie zitten die niet meer voldoende ziekteverwekkers afdoden. Verder kan er onvoldoende afdoding optreden bij UV-installaties als de trasmissiewaarde van het te ontsmetten water te laag is.

Steriele monstername van belang

Uiteraard blijft een steriele monstername (met alcohol of verhitting van het aftapkraantje), op de juiste plek (liefst een aftapkraantje direct voor en na de ontsmetter), van belang om geen verkeerde meetresultaten te krijgen.

Visser
Peter Visser Redacteur
Meer over


Beheer