Doorgaan naar artikel

Onteigend perceel voor glas € 18 per meter waard

Bij onteigenen van grond voor glastuinbouwontwikkeling in het gebied Californië is een vergoeding van € 18 per meter in plaats van € 32, genoeg.

Dat oordeelt de Rechtbank Limburg in een onteigeningszaak van de Gemeente Horst aan de Maas tegen eigenaar van de gronden, ABC Wonen. De gemeente krijgt daardoor € 212.287 teruggestort van het bedrag dat als voorschot is verrekend en verstrekt onder voorwaarden (consignatie). De onteigening is in 2016 ingezet, maar over de schadeloosstelling werd nog geprocedeerd.

Zaak draait om meterprijs

De zaak draait om het bepalen van de werkelijke waarde van het perceel van 25.696 vierkante meter, waar voorheen een verouderd agrarische bedrijf met rechthoekige afmetingen was gevestigd. Nu zijn arbeidsmigranten in de bedrijfswoning gehuisvest en worden schuren, stal en grasland verpacht. De rechter oordeelt dat een prijs van € 30 per vierkante meter realistisch is, maar dat daarvan kosten voor sloop en bouwrijp maken moeten worden afgetrokken, waardoor een meterprijs van € 18 overblijft.

Taxatie bedrijfswoning valt lager uit

Het perceel is alleen geschikt als uitbreiding van buurtbedrijven en zou in een normale marktsituatie onderhands worden aangekocht. Tot dusver is die transactie niet tot stand gekomen, waardoor de rechtbank van een lagere waarde uitgaat. Ook valt de taxatie van de bedrijfswoning lager uit, omdat de behoefte voor zo’n woning er niet is bij tuinders in het gebied.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin