‘Onderzoeksgeld tuinbouw vooral naar marktleiders’

03-07-2015 | Laatste update op 24-08 | |
‘Onderzoeksgeld tuinbouw vooral naar marktleiders’

Het midden- en kleinbedrijf profiteert nauwelijks van het onderzoeksbudget uit de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het geld komt vooral terecht bij consortia van grote bedrijven. Dat blijkt uit een inventarisatie die het Wagenings universiteitsblad Resource heeft gemaakt.

In totaal zijn uit de beide topsectoren 184 publiek-private onderzoeksprojecten toegekend, waaraan de DLO-onderzoeksinstituten van Wageningen UR ook deelnemen. De beide topsectoren hebben gezamenlijk ruim €46 miljoen te besteden.

“Het is ons kent ons”, tekent het universiteitsblad op uit de mond van betrokkenen. De grote bedrijven (marktleiders in de land- en tuinbouw) kennen de wegen, ze kennen de subsidieregels en ze weten wat de agenda van de topsectoren is. Het ministerie van Economische Zaken is niet actief in het vaststellen van de onderzoeksagenda. Het universiteitsblad haalt DLO-onderzoekers aan, die zeggen dat bedrijven grotendeels bepalen wat er gebeurt aan onderzoek. Ook als het gaat om overgewicht of voedselveiligheid, terreinen waar de Haagse overheid  belang aan hecht.

Voor bedrijven is het niet altijd duidelijk waarom ingediende onderzoeksprojecten de eindstreep niet halen. Consultant en oud-topambtenaar Ate Oostra van het ministerie: “Bedrijven horen nooit iets terug uit de topsector waarom een project wel of niet is gehonoreerd. Zij bepalen de koers, maar die is niet transparant.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer