Doorgaan naar artikel

Onderzoek: strooizout en meststoffen uit brijn

Winning van stoffen uit de reststof van gietwaterzuivering kan kansen opleveren voor de glastuinbouw, zeker door de hoge prijs voor strooizout.

Om goed gietwater te krijgen uit brak grondwater, wordt omgekeerde osmose toegepast. Wat overblijft wordt teruggebracht in dieper gelegen bodemlagen, maar de stoffen uit deze reststroom (brijn) kunnen van waarde blijken. In het project ‘Kansen voor concentraat’ wordt de komende jaren verkend hoe het water en de componenten uit deze reststroom te verwaarden zijn. Voor het winnen van stoffen als calcium, magnesium, sulfaat en carbonaat zijn technisch mogelijkheden aanwezig om deze te scheiden. Of dat traject op korte termijn iets oplevert, is onzeker.

Strooizout

Voor de toepassing van zouten als natrium en chloride uit deze reststroom is strooizout mogelijk kansrijk. De prijs voor strooizout is drie keer zo hoog als een jaar eerder.

Verwaarding van brak grondwaterconcentraat

Door het onderzoek worden al snel vervolgstappen verwacht. Medio 2023 moet dat resulteren in één of meerdere routes waarmee glastuinbouw- en drinkwaterbedrijven aan de slag kunnen.

In vier werkpakketten kijken onderzoekers naar technische en economische haalbaarheid van concepten. Voor de glastuinbouw is één werkpakket relevant. Dat is gericht op verwaarding van brak grondwaterconcentraat.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin