Doorgaan naar artikel

Onderzoek naar opschaling korte keten voor catering

De Hogeschool van Amsterdam, Aeres Hogeschool en Technische Universiteit Eindhoven gaan een vierjarig onderzoek doen naar wat er voor nodig is om meer producten uit de korte keten bij cateringpartijen te krijgen.

Het onderzoek speelt volgens projectleider Susanne Balm in op de groeiende behoefte onder consumenten, bedrijven en overheden om meer te eten uit de korte keten. Het onderzoek ‘Ontketen de korte keten’ richt zich op de uitdagingen waar de cateringsector tegen aanloopt: logistiek en besturing.

Volgens Balm lopen de cateringbedrijven tegen problemen aan in de opschaling van de leveringen en blijkt de stap naar kortere ketens niet eenvoudig. Naast businesscases voor de korte keten wordt ook gekeken naar de maatschappelijke en ecologische korte keten-doelen. Balm: “Overheden zien een korte afstand in aantal schakels of kilometers tussen producent en consument als een mogelijkheid om het voedselsysteem te verduurzamen. Ze zouden bijvoorbeeld de verdiencapaciteit van agrariërs kunnen vergroten, de verbinding tussen boer en burger versterken, en kringlooplandbouw en plattelandsontwikkeling stimuleren.”

Maatschappelijke doelstellingen

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het onderzoek leidt tot oplossingen voor ketensamenwerkingen, businessmodellen en logistieke plannen. Daarnaast gaan de onderzoekers proberen te onderbouwen hoe dit bijdraagt aan maatschappelijke doelstellingen. Het beoogde eindresultaat is een beeld van korte voedselketens met de belangrijkste aandachtspunten voor invoering.

Het project start naar de zomer en naar verwachting in augustus 2026 volgt een presentatie van de resultaten.

Bekijk meer

Share this

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

redacteur Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin