Onderzoek naar knelpunten bij nieuwe GlobalGap-eisen

19-11-2015 | Laatste update op 24-08 | |
Onderzoek naar knelpunten bij nieuwe GlobalGap-eisen
Onderzoek naar knelpunten bij nieuwe GlobalGap-eisen

De knelpunten van de voorgenomen aangescherpte GlobalGap-eisen rondom het toepassen van onbewerkte mest worden in beeld gebracht.

De inventarisatie wordt gedaan door branche- en belangenorganisaties Biohuis, GroentenFruit Huis, LTO Nederland, certificatie-instellingen en de Nationale Technische Werkgroep van GlobalGap (NTWG). Zij vragen hun eigen achterban waar het gaat knellen.

Deze inventarisatie levert een overzicht van gewassen op waar de nieuwe regels van GlobalGap problemen veroorzaken en wat de meest geschikte methodes van mestbehandeling zijn.

In de afgelopen weken ontstond beroering over het aanscherpen van de regels met betrekking tot gebruik van onbehandelde dierlijke mest. De nieuwe eisen zijn bedoeld om voedselinfecties te voorkomen.

Rauwe groente

Voor groente die rauw wordt gegeten en waarvan het eetbare deel bij de teelt niet in aanraking komt met de grond, geldt dat gedurende drie maanden voor de oogst geen onbehandelde mest mag worden aangewend. Voor de groente waarvan het eetbare deel tijdens de teelt wél in aanraking komt met de grond, geldt een periode van zes maanden.

Indeling gewassen

De Nederlandse inventarisatie levert een overzicht met een indeling van gewassen in voornoemde categorieën. Dan is helder voor de teler waar een wachttijd van zes of drie maanden geldt, en voor welke gewassen de wachttijd van toepassing is. Het onderzoek brengt ook in beeld welke vormen van mestbehandeling beschikbaar zijn en of de behandeling voldoende is om microbiologische risico’s van pathogenen te beheersen.

Praktijkgericht

De organisaties gebruiken het resultaat vervolgens bij de vertaling van de GlobalGap-eisen naar de praktijk van de Nederlandse telers. Ook gaan ze na hoe met praktische oplossingen knelpunten zijn op te lossen. Begin volgend jaar wordt het resultaat van de inventarisatie opgeleverd en besproken op een bijeenkomst van de NTWG.

Vos
Petra Vos redacteur vollegrondsgroenten


Beheer