Doorgaan naar artikel

Onderzoek naar afbouw kunstmest in groenteteelt

Onderzoek en demoprojecten kunnen helpen om herwonnen meststoffen door te laten breken in teelten.

Bemestingsproducten die herwonnen zijn uit reststoffen breken nog niet door in plantaardige teelt. Een onderzoek en demoprojecten kunnen helpen.

Dat blijkt uit de onderzoeksgelden die zijn vrijgemaakt voor praktijkkennis in het programma Voedsel en Groen. Er is maximaal € 500.000 voor hogescholen voor onderzoek naar herwonnen meststoffen (uit mest) en het gebruik ervan in akker- en tuinbouw.

Nog geen doorbraak

Zo is de bemestingsbehoefte bij teelten verschillend. De vraag is of daarvoor al verschillende alternatieven voor kunstmest geschikt zijn. Ook kan worden onderzocht hoe deze herwonnen bemestingsproducten geschikt gemaakt kunnen worden voor teelten. Ook wordt gekeken naar de reden waarom nog niet grootschalig is overgestapt van kunstmest naar herwonnen meststoffen. Daarbij zijn mogelijk demonstratieprojecten nodig.

Steun hogescholen

Met het programma en de regeling wordt ingezet op praktijkgericht onderzoek van hogescholen. De onderzoeken dragen bij aan verbeteringen voor telers die werken aan maatschappelijk relevante vraagstukken. De regeling is ook bedoeld om de positie van de hogescholen in de kennisketen verder te verankeren.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin