Doorgaan naar artikel

Onderzoek glas open voor commentaar

Nog tot en met vrijdag 4 december kan worden gereageerd op de verlenging van het algemeen verbindend verklaarde onderzoeksprogramma voor de glastuinbouw.

Via een zogenoemde internetconsultatie kan iedereen die dat wil commentaar geven op nut en validiteit van Kennis in je Kas. Aan dit kennisprogramma hebben twee jaar lang alle glastuinders in Nederland moeten meebetalen. Voor een verlenging van de algemeen verbindendverklaring wil de overheid de reacties peilen.

De bijdrage die de Branche Organisatie G&F levert aan het programma Kennis in je Kas bedraagt € 1.663.750 per jaar. Dit is 55% van de kosten van het totale glastuinbouwprogramma. De sierteelt onder glas draagt de overige 45% bij. De overheid verdubbelt dat bedrag nog eens, omdat de onderzoeksprogramma’s voor energie, water en plantgezondheid gunstig uitwerken op overheidsdoelen.

Boven 0,5 hectare verplicht meebetalen

Of het inderdaad een voor alle meebetalende glastuinders en die overheidsdoelen gunstig programma is, daar mag iedereen zijn mening over geven. Ook de over de juiste toepassing van de regeling kan men input geven. Alle glastuinbouwondernemingen groter dan 5.000 vierkante meter moeten een heffing betalen van € 350 per hectare glastuinbouwgrond. Van bedrijven kleiner dan een halve hectare wordt een bedrijfsstructuur verondersteld waarvoor de onderzoeksresultaten naar verwachting minder relevant zijn.

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie, maar alleen als de inzender aangeeft dat deze openbaar mogen zijn.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin