Doorgaan naar artikel

Onderzoek: extra CO2-uitstoot van teeltdigitalisering moet worden beperkt

De voordelen van digitalisering wegen op tegen de extra uitstoot van de computercapaciteit. - Foto: ANP

De voordelen van digitalisering wegen op tegen de extra uitstoot van de computercapaciteit. - Foto: ANP

Digitalisering van de teelt leidt tot minder milieudruk, maar daar is de extra uitstoot van die digitalisering zelf niet in meegerekend. Die uitstoot moet ook omlaag.

Kunstmatige intelligentie, sensoren, extra datagebruik, drones. Alle moderne technieken leiden tot forse besparingen aan uitstoot van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De keerzijde is de forse CO2-uitstoot door het stroomgebruik van deze nieuwe technieken met veel computercapaciteit. Een onderzoek van onderzoeksbureau SEO moest deze twee kanten van digitalisering onderzoeken.

Ook extra vraag meerekenen

Er zijn eigenlijk twee oorzaken voor extra uitstoot door digitalisering. Naast meer stroomgebruik voor servers en computers is er de efficiëntere productie. Dat zal tot meer vraag naar dat product leiden bij consumenten. Ook dat effect wordt door onderzoekers als extra uitstoot van broeikasgassen gerekend.

Voor de land- en tuinbouw spelen deze broeikasgassen door digitalisering wel een rol, maar de voordelen van deze nieuwe technieken zijn veel groter en breder. Zo is er verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door precisielandbouw, maar ook voordelen voor biodiversiteit en bodemkwaliteit zijn winstpunten van de digitalisering. De onderzoekers kunnen dat echter niet kwantificeren voor land- en tuinbouw en andere sectoren. Ook de extra uitstoot van digitalisering in de land- en tuinbouw is niet te berekenen.

Voor digitalisering van de landbouw en glastuinbouw heeft het ministerie van LNV een programmastrategie opgezet. Dat staat ook niet ter discussie. Wel moet aan de uitstoot van de ICT-sector worden gewerkt om toekomstige stijging te voorkomen door nieuwe instrumenten als kunstmatige intelligentie, machine learning en digital twins. Ook hiervoor zijn afspraken gemaakt met doelen voor de ICT-sector. Digital twins is een techniek met een digitaal model, een kopie van een complex model, waaraan dan gerekend kan worden door onderzoekers met veel computercapaciteit.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin